Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Włodzimierz Karpiński


Poseł Włodzimierz Karpiński - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński:     Proszę Państwa! Panie Marszałku! Pani Premier! Chciałbym poinformować, że 6 lat temu w sektorze okrętowym i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-17 15:08

Zobacz także:Poseł Włodzimierz Karpiński - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Efektywny nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w grupie kapitałowej Skarbu Państwa, szukanie synergii, które z jednej strony mają budować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-29 16:04

Zobacz także:

Poseł Włodzimierz Karpiński - Wystąpienie z dnia 10 października 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (druki nr 603 i 748). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za tę inicjatywę. Minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-11 07:49

Zobacz także:Poseł Włodzimierz Karpiński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Włodzimierz Karpiński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także: