Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 i 9 punkt porządku dziennego:  8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).
  9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 256 i 396).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński:

    Przepraszam najmocniej, bo rzeczywiście zadał pan dwa pytania, a odpowiedziałem na jedno. Natomiast nie śmiałbym, broń Boże, pouczać ani pana posła, ani tym bardziej szefa pańskiej formacji, ani nikogo innego. Tylko powiedziałem, że w ciekawych czasach żyjemy, tylko tyle, że lider SLD, Leszek Miller, znany wszystkim, którzy się interesują życiem politycznym, bardzo dobrze, śpiewa ˝Mury˝, a Palikot, który angażował się w przedsięwzięcia kościelne, chce zdejmować krzyż, jak również niektórzy posłowie, którzy nigdy w życiu nie przyznaliby się do Bieruta, bronią zapisów bierutowskich ustaw. Ciekawe czasy.

    (Poseł Dariusz Joński: Panie ministrze, niech pan poda przykład Donalda Tuska.)

    Mogę powiedzieć panu tak. Powiedział pan, że trzeba skończyć z płaceniem przez podatnika na Kościoły, bo to się nie godzi, bo ktoś nie należy do Kościoła, czy z budżetu państwa, który jest także w jakiejś części finansowany przez podatnika. Mówię, że trzymamy się tej filozofii. Takie jedno pytanie pan zadał.

    Drugie pytanie. Za to pana przepraszam. Rzeczywiście zapytał pan, czy chcemy zrealizować ten projekt na takiej zasadzie, że jak kościoły z tego odpisu 0,3 bądź jakiegoś nie nazbierają, to chcemy im zbuforować do wysokości Funduszu Kościelnego. Odpowiadam. Po pierwsze, jeśli chodzi o znakomitą większość wszystkich konsultacji, to postulat ten bardzo mocno stawiają kościoły mniejszościowe. Bo tak naprawdę to kościoły mniejszościowe, jak się wydaje, mogą mieć poważniejszy problem. Trzeba więc zachować w tym miarę.

    Rozumiem, że jest zapotrzebowanie niektórych środowisk politycznych na atak na Kościół katolicki, ale umiejcie, szanowni państwo, zachować miarę. Dlatego przeczytałem art. 25 konstytucji, który mówi wyraźnie, jak mamy traktować wszystkie kościoły i związki wyznaniowe. Z tego powodu, że przez wszystkie związki wyznaniowe, a w szczególności przez kościoły mniejszościowe, zgłaszane są poważne wątpliwości, a my bierzemy je bardzo poważnie pod uwagę, że jest niebezpieczeństwo raptownego zredukowania poziomu Funduszu Kościelnego - który jest dzisiaj na określonym poziomie dla danego kościoła - poprzez odpis podatkowy, co spowoduje ograniczenie działalności tych kościołów, czyli ograniczenie możliwości realizacji ich misji i kultów. Odpowiedzialna władza mówi tak: dobrze, docelowo wprowadzimy takie rozwiązanie, aby wierny, obywatel mógł finansować z odpisu, ale żeby zobaczyć, jak to działa, podobnie jak w przypadku organizacji pożytku publicznego trzeba to rozłożyć w czasie. Dzisiaj taka propozycja została złożona między innymi właśnie kościołom mniejszościowym, aby przez pewien czas, jeśliby ten odpis nie wystarczał, zgodnie z prawem dzisiaj obowiązującym, do poziomu funduszu, z którego jest transfer do danego kościoła, państwo zawiązywało rezerwę, żeby mu wyrównać. W 2015 r. ocenimy, jak to działa, żeby definitywnie odstąpić od Funduszu Kościelnego. Nie jest więc prawdą pański wniosek, że nie ma likwidacji. Likwidacja jest, tylko jest rozłożona w czasie...

    (Poseł Dariusz Joński: Inaczej będzie się nazywała.)

    ...z punktu widzenia odpowiedzialności za realizację działalności, w tym także te wnioski, które padały, o możliwość ograniczenia sprawowania funkcji poprzez kościoły i hierarchów. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Roman Kotliński: W trybie sprostowania.)Poseł Włodzimierz Karpiński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.


91 wyświetleń

Zobacz także: