Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 182).


Poseł Małgorzata Sadurska:

    Cieszę się, że jako poseł, poseł wnioskodawca, mogę odpowiedzieć państwu posłom, paniom i panom posłom, na pytania i wątpliwości.

    Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować za dyskusję nad tym projektem. Uważam, że każda dyskusja w polskim parlamencie na temat sytuacji emerytów i rencistów jest bardzo istotna. Natomiast co się tyczy konkretnych pytań i konkretnych wątpliwości, to pozwolą państwo, że nie odniosę się jedynie do tez wygłaszanych przez pana posła Ryfińskiego, bo uważam, że mówił nie na temat i nie będę się do tego ustosunkowywała.

    Jeżeli chodzi o to, co się przewijało w wypowiedziach państwa posłów, a mianowicie o wolę rozszerzenia o grupy społeczne - oczywiście ja to powiedziałam na początku swojego wystąpienia - jesteśmy jak najbardziej za dyskusją i pracą w komisjach na tymi rozwiązaniami, tak żeby objąć te grupy, których ten projekt nie objął.

    Nie ma pana posła Smolarza, który zadał mi pytanie, czy nie będę się wstydziła spojrzeć rolnikom w oczy. Nie będę się wstydziła, bo ja nie byłam ani prezesem KRUS, ani przez 5 lat nie uczestniczę we współrządzeniu Polską i bezpośrednio ode mnie nie zależały te niskie świadczenia, które pobierają rolnicy, więc jeżeli ktoś ma się wstydzić i z niepokojem patrzeć w oczy rolnikom, to na pewno nie ja.

    Kolejne pytanie, które tutaj padło, pan poseł Andzel je zadał, nie było bezpośrednio do mnie kierowane, ale bardziej do pana ministra. Czy pan minister spotyka się z emerytami i rencistami? Ja powiem tak, że może gdyby rząd spotykał się, pełnił dyżury w biurach poselskich, gdyby gabinety ministerialne były otwarte tak jak nasze biura poselskie i gdyby każdego dnia przychodzili ludzie ubodzy, biedni, którym nie starcza od pierwszego do pierwszego, to może i stanowisko rządu co do tego projektu byłoby inne.

    Oczywiście przyjmujemy propozycję pana ministra, żeby ten dodatek sfinansować nie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego nie, możemy w budżecie na przyszły rok przeznaczyć właściwą kwotę na przykład poprzez zwiększenie dotacji w budżecie państwa.

    Kolejna sprawa, którą bym chciała poruszyć - progi dochodowe. Powiem szczerze, zastanawialiśmy się nad tymi progami dochodowymi. Z informacji, które mamy, w 2005 r., kiedy był taki dodatek uchwalony, on był przyznawany na wniosek emerytów i rencistów. To powodowało, że te osoby musiały jeździć do ZUS, składać wnioski, a to są osoby chore, starsze, schorowane, więc chcieliśmy to w jakiś sposób uprościć i dlatego między innymi padł pomysł, żeby to było czynione z urzędu.

    My oczywiście przyjmujemy z całą pokorą wszystkie uwagi zgłoszone przez państwa posłów. Uważamy, że błędów nie pełnia tylko ten, kto nic nie robi. Jesteśmy gotowi na ten temat rozmawiać we właściwych komisjach i proszę państwa posłów, szczególnie z Platformy i PSL, o wycofanie wniosków o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Powiem tak, te wnioski są pozbawione cech empatii, o którą prosiłam państwa na początku swojego wystąpienia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.


57 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy