Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Małgorzata Sadurska:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Opinia publiczna została poinformowana, co zresztą dzisiaj podkreślił również pan minister, że oferta PZL Świdnik została odrzucona ze względów formalnych. Jak informował MON, powodem odrzucenia oferty PZL Świdnik było to, tak się mówi, że śmigłowce miały być dostarczone w 2019 r. Innym powodem było to, że zaproponowany śmigłowiec jest śmigłowcem cywilnym, co jest niezgodne z prawdą, jak się okazało, gdyż AW149 jest konstrukcją wyłącznie wojskową. Pytam więc o możliwości wywiązania się z terminów przez Airbus Helicopters, który nie posiada w Polsce żadnego zakładu produkującego śmigłowce. Czy jest to równe traktowanie ofert pod względem formalnym? Czy terminy dostaw z uwzględnieniem polonizacji produktu to obowiązek wszystkich oferentów, czy tylko PZL Świdnik, a Airbus Helicopters może dostarczyć gotowe śmigłowce z importu? W jakich armiach świata, panie ministrze, wykorzystywany jest dzisiaj Caracal i w jakiej liczbie? Czy prawdą jest, że armia francuska korzysta jedynie z 14 śmigłowców Caracal? Czy śmigłowiec Caracal jest wykorzystywany przez armię francuską jako śmigłowiec wielozadaniowy? W jakim zakresie zamierza go wykorzystać polska armia? Czy może w tym zakresie armia francuska korzysta z innych maszyn? Jeżeli tak, z ilu typów? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutków rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki


353 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy