Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk nr 103).


Poseł Piotr Walkowski:

    Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Rozpatrujemy w dniu dzisiejszym projekt ustawy zdrowotnej, który, tak jak już dzisiaj na tej sali było powiedziane, został wrzucony w ostatnim momencie, który wyznaczył nam Trybunał Konstytucyjny. To kwestia nie tylko tego, że w ostatnim momencie, to jeszcze kwestie zmieniających się rozwiązań dotyczących tej ustawy w ciągu ostatniego miesiąca, a w końcu przyjęcie przez Radę Ministrów tydzień temu założeń, które nie zdążyły być objęte konsultacjami społecznymi, a które są w dniu dzisiejszym omawiane w tym projekcie.

    Zanim zadam pytanie ministrowi zdrowia, który reprezentuje rząd w przypadku tej ustawy, zadam też takie pytanie: Skąd się wzięło to dzisiejsze zdarzenie, jakim jest procedowanie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników? Otóż na wniosek rzecznika praw obywatelskich został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który odnosił się do sprawdzenia, czy konstytucyjne jest nieponoszenie opłat z tytułu składek zdrowotnych przez grupę zawodową rolników. Praktycznie można by powiedzieć, że w tej chwili jest to troszeczkę po latach. Będziemy rozmawiali, będziemy starali się rozwiązać problem, który został zadany, ale pytanie do tego, który zadawał, też będzie pytaniem retorycznym. Może grupa osób, z której wywodził się rzecznik praw obywatelskich, odpowie, dlaczego ujęto w tym zapytaniu jedynie grupę społeczną rolników, natomiast pominięto inne grupy społeczne w naszym kraju, które korzystają z takiego samego przywileju, że składka zdrowotna jest pokrywana przez państwo.

    Zadałem to pytanie. Myślę, że...

    (Poseł Zbigniew Dolata: A kto wnioskował do rzecznika?)

    (Głos z sali: Związek kółek i organizacji rolniczych.)

    Myślę, że odpowiedź zostanie udzielona, i to niekoniecznie z tej sali, tylko na tej sali.

    Następna kwestia. Z uwagi na to, że bliski mi jest los rolników, 3 stycznia 2011 r. złożyłem interpelację do premiera rządu w kwestii określenia sposobu i trybu postępowania, wyjścia z tej sytuacji, jaką było nałożenie przez Trybunał Konstytucyjny obowiązku zmian prawa w tym zakresie. Pod koniec stycznia roku ubiegłego, 2011, otrzymałem odpowiedź, że trwają pilne prace w resorcie zdrowia. Prace w resorcie zdrowia trwały od stycznia do października.

    (Poseł Zbigniew Dolata: Wolno.)

    W trakcie exposé premiera zostało to ujęte jako określenie 6 ha granicznych, które będą stanowiły odnośnik do płacenia tych składek.

    (Poseł Zbigniew Dolata: A co minister rolnictwa?)

    Szanowni państwo, otrzymałem wyraźną odpowiedź, że osobą czy ministrem, który odpowiada za to, jest minister zdrowia. W związku z tym pytania kierowane do ministra rolnictwa uważałem w tym momencie za bezzasadne.

    (Głos z sali: To był błąd.)

    (Głos z sali: I taka przez 15 miesięcy przepychanka.)

    Myślę, koledzy, że bardzo miło by mi się z kolegami tutaj koreferowało, ale sala sesyjna nie jest do tego stworzona, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Uważam, iż będziemy mogli to zrobić w trakcie przerwy.

    Szanowni państwo, jeśli chodzi o sam projekt, to założenie, że 6 ha przeliczeniowych to jest ta granica, od której zaczynają się dochody, jest równie dobre, jak przyjęcie 15 ha, 50 ha, które już ustaliliśmy przy wyliczeniu wysokości składki na ubezpieczenia społeczne rolników w ustawie o KRUS zmienianej 2 lata temu. Mogłoby być to również 6 ha przeliczeniowych, jeżeli dotyczyłoby to wysoko skoncentrowanej i ekonomicznie uzasadnionej produkcji, bo w tym momencie dochody osiągane z 1 ha przeliczeniowego znacznie przekraczałyby kwotę 10 tys. zł. Dlatego określenie tego przelicznika jest niezrozumiałe. Krajowa Rada Izb Rolniczych w swojej opinii wskazała na fakt, że grupa społeczna rolników płaci podatek dochodowy w postaci podatku rolnego, podatku gruntowego. Za rok 2010 przychód, jaki z tytułu tego podatku uzyskały gminy w całym kraju, wyniósł ok. 1 mld zł. Biorąc pod uwagę wyliczenie składki zdrowotnej - gdybyśmy chcieli to przeliczyć, to 1,25% od 1 mld jest to kwota 12,5 mln, która stanowiłaby przelicznik całoroczny.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego na początku października złożył projekt, dzięki któremu całość odliczeń po stronie rolników wynosiłaby ok. 27 mln zł, jednakże projekt ten w odniesieniu do omawianych zmian nie jest rozpatrywany. Jest natomiast przedstawiony projekt, który zakłada obciążenie rzędu 113 mln. Mam pytanie, czy 113 mln z przedstawionego projektu to jest kwota przewidziana na 9 miesięcy, ponieważ z uwagi na...

    (Głos z sali: Na 12.)

    Proszę?

    (Głos z sali: 113 na cały rok, czyli 84.)

    Aha, 113 na cały rok.

    A więc jeżeli będzie obowiązywało to od 1 kwietnia 2012 r., to zostanie pomniejszone, czyli będzie to 3/4 zaplanowanej kwoty.

    Szanowni państwo, zdaję sobie sprawę, że przyjęcie tych rozwiązań jako rozwiązań doraźnych, określenie w projekcie ustawy, że ma ona obowiązywać do 31 grudnia 2012 r., nakładałoby na nas obowiązek, powiedziałbym, dużego przyspieszenia prac w zakresie wypracowania ustawy o podatku dochodowym rolników, bo tylko w tym momencie byłaby sprawiedliwość dziejowa - gdyby został określony sposób naliczania podatku dochodowego.

    (Głos z sali: Podatek nałożycie.)

    Zdaje mi się, że w trakcie najbliższych 11 miesięcy tego roku trudno będzie to zrobić, tym bardziej że będą wzmożone konsultacje społeczne. Z tego względu najprawdopodobniej to dzisiejsze rozwiązanie z małymi poprawkami będzie obowiązywało również w roku 2013, a rozstrzygnięcie kwestii zasad określania dochodowości będzie możliwe w roku 2014, kiedy uzyskiwanie środków z tak zwanych opłat obszarowych będzie związane z prowadzeniem rachunkowości uproszczonej w gospodarstwach. Dopiero wtenczas pojawi się pewien zrąb, na bazie którego będzie można zacząć mówić o sposobie określania dochodowości w gospodarstwach. Zdaję sobie sprawę, że na 1 087 639 gospodarstw rolnych, które są ubezpieczone w KRUS-ie, zaledwie 2/3, czyli 66% gospodarstw (Dzwonek) korzysta z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a więc około 1/3 gospodarstw rolnych nie zostanie objęta tym systemem. Również zdaję sobie sprawę z istnienia wyliczenia, że ilość gospodarstw, która zostanie tym objęta, która znajduje się w tym obszarze do 6 ha, to 60% wszystkich gospodarstw, które są w systemie krusowskim.

    Troszeczkę niepokoi mnie kwestia braku ograniczenia górnego pułapu. Z danych krusowskich wynika, że są gospodarstwa liczące powyżej 999 ha. W tym przypadku naliczanie złotówki od każdego hektara będzie oznaczać kwotę niebagatelną, a każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlega określonym ograniczeniom co do odprowadzania składek zdrowotnych. W związku z tym w trakcie prac nad projektem będziemy musieli zadbać o to, ażeby ta górna granica również została określona. Inaczej będzie to niesprawiedliwe w stosunku do wszystkich pozostałych grup społecznych działających w tym obszarze.

    Z uwagi na to, że przekroczyłem czas, dziękuję bardzo.

    (Głos z sali: Za dużo będziesz płacił.)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 11 stycznia 2012 roku.


79 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy