Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914).


Poseł Piotr Walkowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Otóż rzeczywiście kilka miesięcy temu, kiedy przystępowaliśmy do pierwszego czytania tego projektu, projekt przedstawiony nam do dalszego procedowania wymagał właśnie takiego dopieszczenia i urealnienia. Myślę że widać efekty tego, o czym mówił kolega poseł sprawozdawca, a zarazem przewodniczący podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Tadeusz Tomaszewski, a mówił o pracy, o liczbie spotkań w tej podkomisji, których było 14, o współpracy, zapraszaniu organizacji i wykorzystywaniu ich doświadczeń, a także pewnego rodzaju transformacji tego prawa sprzed ponad 20 lat, aby odpowiadało obecnej sytuacji, a nawet, powiem, troszeczkę, lekko wybiegało do przodu, co widać po tej obróbce, jeżeli tak to można nazwać, którą przeszedł ten projekt podczas prac w podkomisji i komisji.

    Rzeczywiście jeśli chodzi o sektor organizacji pozarządowych, wymagało to już takiego troszeczkę unowocześnienia, wprowadzenia tych instrumentów. Było nie było jesteśmy, tak jak powiedziałem, dwadzieścia kilka lat starsi, mamy swoje doświadczenia i musimy coraz bardziej wykorzystywać współdziałania wynikające z organizowania pewnych części zadań życia publicznego przez organizacje pozarządowe, i to właśnie zostało ujęte w pracach.

    Dlatego też klub Polskiego Stronnictwa Ludowego dziękuje za pracę, która została w to włożona, wszystkim tym, którzy brali w tych pracach udział, członkom komisji, a przede wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy tu przyjeżdżali i brali udział głównie w pracach podkomisji. Dziękujemy za to i cieszymy się, że na koniec tej kadencji Sejmu zostanie przyjęta ustawa, która ułatwi życie wszystkim stowarzyszeniom, zarówno tym, które w tej chwili funkcjonują, jak i tym, które powstaną, a które będą mogły skorzystać z tej łatwiejszej, prostszej ścieżki rejestracji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy