Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 3845 i 3866).


Poseł Piotr Walkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dyskusja nad zmianami dotyczącymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina mi trochę dyskusję sprzed kilku lat, kiedy to dokonywaliśmy zmiany w systemie. Wtedy też pojawiły się pewne zagrożenia ˝zapaściowe˝. Przy każdej zmianie na pewno jest ten niepokój: czy tak będzie, czy prawidłowo postępujemy? Zdajemy sobie jednak sprawę w świetle tego, co się dzieje, a co potwierdza chociażby w ostatnim miesiącu głośna sprawa kombinacji przy wykorzystaniu tych środków, chodzi o kilkanaście milionów złotych, że oprócz jak najbardziej prawidłowego ich wykorzystywania zdarzają się przypadki patologiczne. Stąd też próba uratowania systemu, który został przyjęty, w zakresie udzielania wszelakiej pomocy osobom niepełnosprawnym - bo to nie tylko miejsca pracy, ale też wspomniane warsztaty terapii zajęciowej, różnego rodzaju działania prowadzone również przez samorządy, które korzystają z tego funduszu. Praktycznie gdyby tego funduszu zabrakło albo gdyby system zbankrutował, troszeczkę ciężko byłoby nam pozbierać się w tej rzeczywistości, bo jednak mimo wszystko przywykliśmy, że zawsze jest taki mechanizm, bym powiedział, domknięcia budżetu w odniesieniu do pewnych zadań w zakresie rehabilitacji czy też kwestii dostępności, korzystania z wielu miejsc instytucjonalnych, które to korzystanie we wcześniejszym okresie było niemożliwe.

    To rzeczywiście końcówka VII kadencji Sejmu. Dlaczego teraz? Myślę, że poseł sprawozdawca powiedział o tym wyraźnie. Kwestie dotyczące wyboru nowej Izby, nowych członków, ukonstytuowania się, podejścia do problemu zajmą kilka miesięcy. Upływ kilku miesięcy oznacza rozpoczęcie prac w końcówce I kwartału i przesunięcie o kolejnych kilka miesięcy, może nawet o rok, nowych działań. W tym czasie sytuacja samego funduszu mogłaby się znacznie pogorszyć. W sumie przekreślałoby to właśnie te możliwości działań, dofinansowań do różnego rodzaju działań, które w tej chwili istnieją.

    Czy pośpiech? Praktycznie myśmy dyskutowali o tym w komisji, może nie bezpośrednio nad tym projektem, ale wcześniej już były sygnały, od początku roku trwały dyskusje o tym, że musimy zrobić pewnego rodzaju badania wskaźnikowe, wystąpić o opinie. I właśnie te wyjaśnienia, podsumowania, sprawozdania wykorzystane zostały do opracowania procedowanego projektu, przedkładanego w dzisiejszym sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

    Na finiszu pani posłanka Magdalena Kochan przedstawiła poprawki. Myślę, że dzisiaj jeszcze będzie okazja przyjrzeć się im w komisji polityki społecznej i że poprawki kolegi z Prawa i Sprawiedliwości również zostaną rozważone. Niemniej kierunek, który został wyznaczony, zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego jest słuszny. Musimy ratować to, co jest dobrem zasadniczym, wiedząc, że w trakcie postępowania również umniejszymy, że tak powiem, przydatność tego systemu, w szczególności dla tych, którzy wykorzystywali ten system do nadmiernego pobierania środków publicznych, które w tym systemie za sprawą składek zostały zgromadzone. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym


41 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy