Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 3473 i 3550).


Poseł Piotr Walkowski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Materia omawianej ustawy została dość szczegółowo i precyzyjnie przedstawiona przez posła sprawozdawcę połączonych komisji. W trakcie prac staraliśmy się wsłuchać w głosy środowiska. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja ekonomiczna naszych rodzin jest taka, iż pomoc społeczna będzie potrzebna, także zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że musimy szukać nowych instrumentów. Dlatego też klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przedstawionym projektem.

    Jednakże w celu doprecyzowania działań prowadzonych przez pracowników w trakcie wykonywania rodzinnych wywiadów środowiskowych chcemy złożyć poprawkę, która by zwiększała w pewnym zakresie bezpieczeństwo pracowników przeprowadzających te wywiady.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za tym projektem i wnosi poprawkę. Jeśli chodzi o poprawki zgłoszone przez kolegów z innych klubów, to zastanowimy się nad nimi. Myślę, że w trakcie jutrzejszego posiedzenia komisji będziemy je rozważali, będziemy o nich dyskutowali po otrzymaniu tychże propozycji na piśmie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy