Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druki nr 3526 i 3552).


Poseł Piotr Walkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak się akurat składa, że 12 dni temu, niecałe dwa tygodnie temu wysłuchaliśmy sprawozdania rzecznika. Biorąc pod uwagę kwestię terminów, było to chyba pierwsze sprawozdanie za rok 2014 przedstawione przez jakąkolwiek instytucję rządową, czyli to mieszczenie się w czasie, działanie w czasie świadczy o tym, że instytucja funkcjonuje dobrze.

    Jeśli chodzi o instrumenty, które zostały zaproponowane, to mam prośbę do posłów wnioskodawców. Jeżeli takie rozwiązania będą proponowane w przyszłości, chętnie się pod nimi podpiszę, nawet obu rąk użyczę do tego, gdyż instrumenty te dają większe możliwości działania w imieniu dzieci. Rozmawialiśmy o instrumentach, które rzecznik posiada, o skromnym budżecie, o kadrach. Rozwiązania dotyczące wielokrotnego występowania o pewne dane, które są niezbędne do procedowania czy rozpatrzenia sprawy, na pewno wiele rzeczy ułatwią. Dlatego też dziwię się pewnym wątpliwościom zgłaszanym tutaj przez niektórych przedmówców, gdyż mając na względzie właśnie dobro dzieci, musimy nieraz szybko przeprowadzać całe postępowanie wyjaśniające.

    Instrumenty, które są zaproponowane w projekcie poselskim, są do przyjęcia przez nasz klub. Będziemy głosowali zgodnie z rekomendacją Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka


29 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy