Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 3673) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3800).


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Po pierwsze, chciałbym zapytać: Dlaczego, skoro uchwała sejmowa nakłada na rząd obowiązek przedłożenia Sejmowi informacji do 30 czerwca, państwo składacie ją 10 lipca? Czy ktoś to przeoczył, czy to po prostu po to, żeby pokazać, kto tutaj rządzi? Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe i prosiłbym o wyjaśnienie.

    Po drugie, chciałbym zapytać właśnie o to, o czym mówiłem też w moim wystąpieniu klubowym, o te liczne niezałatwione sprawy. Czy rząd ma jakiś konkretny pomysł? Bo w tej części, co do której państwo sami piszecie we wstępie, że jesteście zobowiązani do podania informacji o inicjatywach, mówiąc inaczej, o pomysłach... Tych pomysłów w tym ostatnim rozdzialiku jest naprawdę mało i niewiele z nich wynika, tym bardziej że w przypadku większości odnośników - mówię to już z pamięci - jest napisane: kontynuacja, kontynuacja. I tyle, nic nowego. Czy rząd ma jakikolwiek pomysł (Dzwonek) w tych sprawach, jeśli chodzi o łatwiejszy dostęp do rehabilitacji stacjonarnej, łatwiejszy dostęp do psychologa? Do psychologa, który będzie wykonywał usługi na podstawie kontraktu, bo przecież ci niepełnosprawni często nie mają pieniędzy, żeby mogli prywatnie korzystać z usług psychologa, jeśli chodzi o dostęp do leczenia długoterminowego.

    I kiedy wreszcie będzie załatwiona sprawa wyrównania kwot...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie pośle, ostatni wyraz.

    Poseł Tadeusz Woźniak:

    Już kończę, pani marszałek, ostatnie zdanie.

    ...dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i opiekunów osób dorosłych, mówiąc w skrócie? Dziękuję, pani marszałek.Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji


174 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy