Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3585 i 3795).


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pragnę zwrócić się do pani poseł sprawozdawcy, ale także do pani minister. Zanim jeszcze wyartykułuję pytanie, chciałbym podkreślić, że sama ustawa o Karcie Dużej Rodziny nie rozwiązuje problemu. Bez włączenia się samorządów, a także prywatnych instytucji, w tym przedsiębiorstw, nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

    Warto też przypomnieć, że nasza ustawa o Karcie Dużej Rodziny nie jest niczym nowym na świecie. We Francji podobną ustawę przyjęto już prawie 100 lat temu - w 1921 r. Tam już wtedy dostrzeżono potrzebę wspierania rodzin wielodzietnych, czyli dużych rodzin, w których jest troje i więcej dzieci. Oczywiście tam taka ustawa funkcjonuje nieco inaczej, tam obowiązują inne ulgi, bo są inne wewnętrzne regulacje.Niemniej jednak chciałbym zadać pytanie dotyczące funkcjonowania ustawy po przyjęciu nowelizacji, o której dzisiaj mówimy, ponieważ w projekcie ustawy komisja zaproponowała, że rada gminy w drodze uchwały może zwolnić w całości lub części z tej opłaty rodziny wielodzietne. Karta Dużej Rodziny w wymiarze ogólnopolskim to system ulg i zniżek dla dużych rodzin (Dzwonek) oraz szereg dodatkowych uprawnień przysługujących rodzicom dożywotnio, dzieciom do 18. lub 25. roku życia - w zależności czy się uczą, czy studiują. Teraz chciałbym zapytać: Czy na mocy tego zapisu gmina będzie mogła zwalniać z tej opłaty rodziców, którzy wychowali troje i więcej dzieci, dożywotnio, czy tylko do czasu, kiedy te dzieci będą z nimi mieszkać, a więc będzie powstawać większa ilość odpadków? Czy jedno z drugim ma związek, czy też będzie możliwość dożywotniego zwalniania tychże rodziców z tych opłat? Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw


27 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy