Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3585 i 3795).


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dotyczącego tego projektu.

    Szanowni państwo, w pierwszych słowach pragnę podziękować paniom i panom posłom z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość za wrażliwość społeczną, za dostrzeżenie tego problemu i za przygotowanie projektu poselskiej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pragnę podziękować także wszystkim paniom i panom posłom wrażliwym na kwestie społeczne, wrażliwym na problemy dużych rodzin, a chcę przypomnieć, że tych dużych rodzin w Polsce jest wcale niemało. Pan poseł Tomaszewski był łaskaw przedstawić dane mówiące o 600 tys. takich polskich rodzin. Według danych, którymi ja dysponuję, danych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tych rodzin jest około miliona, w tych rodzinach wychowuje się ponad 3,5 mln dzieci, a łącznie...

    (Głos z sali: Jest ponad milion wydanych kart.)

    Właśnie, wydano ponad milion kart, jak tu pani minister mi podpowiada. Dziękuję bardzo. Wydano ponad milion kart, a więc już to świadczy o tym, że tych rodzin jest bardzo, bardzo dużo.

    Szanowni państwo, nie może być tak, żeby jakakolwiek rodzina w Polsce mogła być w jakikolwiek sposób dyskryminowana z racji tego, że ma troje i więcej dzieci. Kiedy mówimy o dużej rodzinie, to często zamiennie używamy określenia ˝rodzina wielodzietna˝. Przyjmuje się, że rodzina wielodzietna to taka, w której jest więcej dzieci niż przeciętnie, mówimy tu o trójce. Dzisiaj tak naprawdę chyba należałoby założyć, że rodziną wielodzietną w Polsce jest rodzina z dwojgiem dzieci, skoro mamy wskaźnik na poziomie 1,3 dziecka na kobietę w Polsce. Nad tym też należałoby się zastanowić.

    Wszystkie te elementy, o których mówimy w Karcie Dużej Rodziny... Przy tej okazji pragnę też podziękować wszystkim samorządowcom, którzy to jako pierwsi podjęli się wdrażania Karty Dużej Rodziny, bo to w niektórych miastach, a potem w gminach, w powiatach, w województwach zaczęto wdrażać Kartę Dużej Rodziny. Dopiero wtedy rząd, parlament przyjął ustawę o Karcie Dużej Rodziny, ale nasze działanie było niejako wtórne. Tutaj trzeba oddać honor samorządowcom, to oni jako pierwsi zatroszczyli się o te duże rodziny. Rzeczywiście, w sytuacji gdyby te rodziny nie mogły skorzystać z dobrodziejstw działań uchwałodawcy, jakim jest rada gminy, która chce pomóc rodzinie wielodzietnej, a ustawa jej tego zabrania, wtedy ta nowelizacja okazuje się niezwykle cenna i niezwykle potrzebna.

    Pragnę podkreślić, że Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica, bardzo wrażliwy na kwestie społeczne, zawsze chce wdrażać w życie także dorobek katolickiej nauki społecznej, intelektualny dorobek, my jako politycy chcemy to wdrażać w życie, ponieważ tam też są źródła siły, z jaką należy wspierać społeczeństwo, w tym także rodziny wielodzietne, bo to jest przecież przyszłość narodu, przyszłość państwa, przyszłość nas wszystkich. Pomijając wielkie dobrodziejstwa, jakie płyną z tego, że mamy dzieci, ważny jest też wymiar społeczny, zabezpieczenie na przyszłe lata, bo przecież kiedyś to będą osoby, które będą wypracowywały dochód narodowy, które będą odprowadzały podatki do budżetu państwa, to przecież dzięki ich pracy wszyscy kiedyś, w przyszłości będziemy korzystali z dobrodziejstwa przejścia na emeryturę i pobierania świadczeń, gdy nie będziemy już czynni zawodowo.

    Pragnę podkreślić z całym naciskiem, że Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica będzie głosował za przyjęciem propozycji złożonej przez komisję, bo wydaje się, że w tym kształcie ona rzeczywiście spełnia istotne wymagania, zaspokaja potrzeby i będzie pomocna rodzinom wielodzietnym. Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw


20 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy