Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ponownie zwracam się z pytaniem do pani minister Teresy Piotrowskiej. 4 stycznia 2016 r. mają wejść w życie przepisy ustawy, nad którą procedujemy, dotyczące okresu próbnego dla kierowców.

    Chciałbym zapytać: Co będzie z okresem próbnym dla kierowców po wejściu w życie tej ustawy, jak będą realizowane sprawy związane z okresem próbnym, z punktami karnymi itd.? Co będzie z usługami w zakresie przyznawania punktów karnych kierowcom w okresie próbnym? Chodzi o ten okres dwóch lat. Czy Policja jest dzisiaj gotowa do integracji swojego systemu z CEPIK-iem?

    Jednocześnie chciałbym zapytać panią minister o opinię głównego inspektora ochrony danych osobowych o projekcie ustawy, bo z tego, co wiem, wyraził on swoją opinię jedynie we wstępnej fazie prac (Dzwonek), a później już tej opinii nie było, podobnie zresztą jak uzgodnień międzyresortowych. Chciałbym zwrócić uwagę...

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Tadeusz Woźniak:

    ...na fatalny sposób procedowania nad całą tą ustawą. Pzypomnę, że w dniu wczorajszym...

    Marszałek:

    Panie pośle! Już zadał pan pytanie, czas minął.

    Poseł Tadeusz Woźniak:

    ...o godz. 22, w nocy, kiedy pracowała komisja, nie było posła mającego odpowiednie kompetencje i przewodniczący prosił przedstawiciela rządu, żeby ten uzasadniał propozycje składane przez posłów Platformy Obywatelskiej. To skandaliczne. Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


121 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy