Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam pytanie do pani minister Teresy Piotrowskiej w związku z naszymi poważnymi obawami o konstytucyjność tego projektu.

    Pani minister, każdy, kto zarejestruje się na platformie ePUAP, będzie miał dostęp do różnych danych gromadzonych w ewidencji, w tym także do danych osobowych, nie tylko własnych, ale i innych osób. Niezrozumiałe jest udostępnianie osobom postronnym danych takich jak numer PESEL, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia czy dane dotyczące przestępstw drogowych. Przewiduje się także m.in. gromadzenie danych osobowych w centralnej ewidencji kart parkingowych, co stanowi upublicznienie danych wrażliwych, tj. danych dotyczących m.in. stanu zdrowia kierowcy. To jest niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, niedozwolone jest bowiem ich przetwarzanie.

    Mamy wątpliwości, czy przedłożony projekt rządowy jest zgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji oraz art. 51 w związku z art. 31. Bardzo proszę panią minister o rozwianie tych naszych wątpliwości, ponieważ jeżeli (Dzwonek) uznamy, że projekt jest niekonstytucyjny, to po prostu nie będziemy mogli za nim głosować. Dlatego jeżeli pani minister nie złoży nam tu odpowiednich wyjaśnień, będziemy głosowali za odrzuceniem projektu. Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


45 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy