Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝ (druk nr 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 3471).


Poseł Jerzy Szmit:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dostaliśmy, jako Wysoka Izba, do oceny dokument pod tytułem ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝. Ten dokument przede wszystkim odnosi się do zachowań kierowców i pieszych, natomiast niestety w bardzo niewielkim stopniu odnosi się do tego, co ma rzeczywiście ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli do dwóch spraw: do jakości infrastruktury drogowej i - to drugi bardzo ważny czynnik - stanu technicznego pojazdów.

    Wysoka Izbo, jeżeli chodzi o stan techniczny pojazdów, pan przewodniczący Stanisław Żmijan przytaczał dane, z których wynika, że w Polsce wiek samochodów jest wysoki. Niestety ci, którzy analizują zapisy w centralnej ewidencji pojazdów, wskazują na bardzo istotne błędy występujące w tych zapisach. Otóż znajdują się tam informacje o pojazdach, których wiek wynosi kilkadziesiąt lat. Tych pojazdów są setki tysięcy.

    (Poseł Stanisław Żmijan: Średnio.)

    Średnio.

    Właśnie przykład pojazdów, które nie zostały wyrejestrowane odpowiednio wcześnie - może dzisiaj na ten temat nie będę mówił, ale myślę, że w następnej kadencji Wysoka Izba też powinna się tym zająć - pokazuje, że te dane są po prostu zafałszowane. Generalnie w Polsce pojazdy są młodsze, ale to jest tylko kwestia tych formalnych danych.

    Odnosząc się do samego dokumentu, powołam się na portal ˝brd24˝, który przeanalizował cały ten dokument. Jest to ważny głos, gdyż jest to niezależny portal, który nie jest związany z żadną siłą polityczną, a więc nie można go oskarżyć, że w sposób nieobiektywny ocenia tę sytuację. Pozwolę sobie zacytować. Na str. 78 sprawozdania pani premier w dziale: Bezpieczny człowiek w zadaniu C.2 określonym jako intensyfikacja nadzoru policji w obszarach o wysokim poziomie zagrożenia pieszych jako wskaźnik produktu zapisano liczbę ujawnionych wykroczeń popełnionych przez pieszych oraz liczbę ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych. Z tabeli jasno wynika, że rząd zaplanował, iż w 2014 r. policjanci mają wlepić więcej niż 356 592 mandaty pieszym oraz więcej niż 31 696 mandatów kierowcom. W tym dokumencie te zadania zostały skrupulatnie podsumowane. Wykrycie 420 620 wykroczeń popełnionych przez pieszych oznaczone zostało jako plan zrealizowany przez policję w 117,9%, natomiast 38 041 wykrytych wykroczeń kierowców zostało opisanych jako wykonanie założeń w 120%. A więc nacisk, represyjność w stosunku do kierowców jest tutaj wyraźnie pokazana. To są plany jak z jeszcze do niedawna wykpiwanej rzeczywistości. Ta praktyka powróciła.

    Jakie skutki przyniosły przepisy, które zostały wprowadzone już w tym roku? O tym też warto powiedzieć. Z kolei tutaj zacytuję ˝Gazetę Prawną˝ z 1 października 2015 r., w której na pierwszej stronie jest tekst zaczynający się wielkim tytułem: ˝Efekt odbierania praw jazdy: jeździmy szybciej˝. Oto jego podtytuł: ˝Choć zaostrzono przepisy, to kierowcy jeszcze chętniej przekraczają prędkość˝. Zaczynam cytować tekst: ˝Od 18 maja każdy kierowca przyłapany na jeździe w terenie zabudowanym z prędkością wyższą o 50 km/h od dozwolonej zostaje pozbawiony prawa jazdy na trzy miesiące. I to już w momencie kontroli. Do tej pory dokumenty utraciło w ten sposób ponad 11 tys. osób. Jednocześnie jednak, jak wynika z najnowszego raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, znacząco zwiększył się odsetek kierowców przekraczających prędkość w obszarze zabudowanym, przy czym przekroczenia te są mniejsze niż 50 km/h, czyli nie skutkują odebraniem dokumentu uprawniającego do prowadzenia auta. Przykładowo na ulicach jednojezdniowych w stolicach województw limity przekracza obecnie 70% kierujących, podczas gdy w ubiegłym roku było to 45%. Z kolei na drogach powiatowych prowadzących przez wsie i małe miasta odsetek ten wzrósł z 62 do niemal 83%. (Dzwonek) Znacznie szybciej jeździmy również na autostradach, ekspresówkach i drogach krajowych. Dane uznać można za wiarygodne, ponieważ pochodzą z 94 punktów pomiarowych obejmujących 900 tys. aut˝.

    Wysoka Izbo! Ten raport nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż nie wskazuje realnych, rzeczywistych przyczyn tak fatalnego stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. W związku z tym klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował przeciwko jego przyjęciu przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


243 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie sytuacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie sytuacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy