Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

38 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie sytuacji polskich szkół na Litwie (druki nr 3501 i 3784).


Poseł Jerzy Szmit:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rozpocznę od cytatu. ˝Uczniowie polskich szkół na Litwie rozpoczęli strajk. Ponad 500 uczniów szkół polskich na Litwie nie poszło w środę do szkół, a wzięło udział we mszy świętej odprawionej w Wilnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Msza święta rozpoczęła strajk polskich szkół na Litwie. (...) Strajkujący - uczniowie i ich rodzice - żądają m.in. odwołania ustawy o oświacie z 2011 r., która w ocenie litewskich Polaków dyskryminuje szkolnictwo polskie w tym kraju. Żądają rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego w szkołach litewskich i w szkołach mniejszości narodowych, przywrócenia obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego (polskiego) na listę egzaminów maturalnych, zwiększenia finansowania szkół mniejszości narodowych˝.

    Organizatorzy protestu, czyli Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie i szkolne komitety strajkowe, wskazują, że akcja protestu jest wymuszona. Nie widzimy innej możliwości zwrócenia uwagi władz na palące problemy w oświacie mniejszości narodowej - powiedziała przedstawicielka Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie Danuta Narbut.

    Wysoki Sejmie, z dużą satysfakcją przyjmuję fakt, że za tym projektem uchwały opowiadają się wszystkie kluby polskiego Sejmu. Mam nadzieję, że będzie to, po pierwsze, bardzo istotny głos (Dzwonek) skierowany do władz Republiki Litewskiej, do litewskiego sejmu, ale też do litewskiego rządu, a po drugie, że dzięki jednolitemu i mocnemu głosowi polskiego Sejmu rząd polski będzie miał silniejszą kartę w rozmowach z rządem litewskim.

    Jak wspominało wielu moich przedmówców, wszystko zależy tak naprawdę od woli władz litewskich. Polacy żyjący od wieków na Litwie są lojalnymi obywatelami Republiki Litewskiej, chcą porozumienia, chcą żyć, chcą rozwijać swoją kulturę, chcą uczyć dzieci w języku ojczystym. My jako władza Rzeczypospolitej Polskiej, jako naczelna władza narodu polskiego jesteśmy zobowiązani, aby się o to upominać, aby cierpliwym, ale czasami stanowczym głosem mówić do naszych litewskich sąsiadów, by szanowali prawa polskiej mniejszości.

    Jako że w tym momencie debaty należy zadać pytanie, chciałbym, pani minister, żeby przedstawiła nam pani stan rozmów w tej sprawie z rządem litewskim. One się toczą, jak już było powiedziane. Jakie są w tej chwili szanse na to, żeby ta sprawa została załatwiona? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie sytuacji polskich szkół na Litwie


97 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie sytuacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy