Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283).


Poseł Andrzej Romanek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Przewodniczący! W postępowaniu karnym zasada bezpośredniości jest zasadą kluczową i jeżeli można przesłuchać świadka, to zawsze się go przesłuchuje, a nie korzysta się z innych dowodów, z innych przesłuchań, tym bardziej że przedmiot tego postępowania diametralnie odbiegał od postępowań, które już się toczyły, a zatem przesłuchanie świadków zgłoszonych przez obronę miało pełne uzasadnienie.

    Co więcej, powiedział pan, że zgłosiliśmy te wnioski dowodowe na koniec po to, żeby przedłużyć postępowanie. Absolutnie jest to nieprawdą. A dlaczego? Dlatego że najpierw przesłuchiwaliście swoich świadków jako świadków oskarżenia, a potem zgłosiłem wnioski o przesłuchanie świadków obrony na te okoliczności, o których zeznawali inni, też wasi świadkowie oskarżenia. Poza tym w postępowaniu karnym nie ma zastosowania zasada tzw. prekluzji dowodowej i do samego zakończenia tego postępowania obrońca i strona mają prawo zgłaszać wnioski dowodowe. Co więcej, te wnioski trzeba uwzględnić, dlatego że art. 169 K.p.k., o tym już mówiliśmy, wyraźnie stwierdza, że oddalanie wniosków dowodowych musi odbywać się w oparciu o określone ustawowe przesłanki, a wy oddalaliście je co do zasady tylko dlatego, że były wnioskami dowodowymi obrony, panie przewodniczący. (Dzwonek)

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Hańba!)

    Powinno być panu wstyd. Pan kompletnie nie zna się na prawie. Udaje pan tu prawnika z tej mównicy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


231 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy