Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283).


Poseł Andrzej Romanek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Występuję tu nie tylko jako poseł, ale też jako obrońca pana Zbigniewa Ziobry w toku postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, postępowania, w którym doszło do rażącego łamania nie tylko ustaw, ale i konstytucji. Otóż niektórzy członkowie Komisji Odpowiedzialności - nomen omen - Konstytucyjnej, w tym posłowie Platformy Obywatelskiej i jej przewodniczący pan Robert Kropiwnicki, za nic mieli obowiązek przestrzegania prawa.

    Warto podkreślić, że rzeczą niemieszczącą się, panie przewodniczący, w żadnym demokratycznym porządku prawnym jest, aby Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej oddalała wszystkie wnioski dowodowe obrony, a dopuszczała tylko wnioski dowodowe oskarżenia. (Oklaski) Tak funkcjonować Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie powinna, i pan za to ponosi pełną odpowiedzialność. Oddalanie wniosków dowodowych tylko dlatego, że zgłasza je obrona, nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. Działanie to miało wymiar czysto politycznej retorsji wobec politycznego oponenta. To przeczy konstytucyjnej - jeszcze raz podkreślam, panie przewodniczący: konstytucyjnej - zasadzie domniemania niewinności i zasadzie prawa do obrony.

    Niestety, wygląda na to, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wydała werdykt, zanim rozpoczęły się obrady. Ale to nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani z prawdą, a przecież zgodnie z prawem, obowiązkiem komisji było dochodzenie do prawdy. (Dzwonek) Zasada prawdy materialnej powinna stanowić fundamentalną zasadę komisji, tymczasem nie stanowi.

    Panie marszałku, jeszcze jedno zdanie.

    Przestrzeganie konstytucji i ustaw powinno być priorytetem w tym postępowaniu. Niestety, komisja, badając rzekome - jeszcze raz podkreślam: rzekome - naruszenia prawa, sama w sposób rażący naruszyła nie tylko ustawy, ale i konstytucję.

    Panie przewodniczący Robercie Kropiwnicki, zwracam się do pana z takim pytaniem: Czy nie jest panu zwyczajnie po ludzku wstyd? (Oklaski)

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Brawo, brawo!)Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


124 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Romanek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy