Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jacek Żalek:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Szanowni Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych! Otóż jesteśmy świadkami bezprecedensowych kłamstw na temat historii Polski. Wydawałoby się, że historia, jej opisywanie należy do historyków. Rzeczywiście tak jest, pod warunkiem, że słowa, które padają, nie odbierają czci całemu narodowi. Bo te słowa, które hańbią naszą przeszłość, zakłamują ją, odwracają o 180 stopni, przeciwnie do rzeczywistości, powodują, że na świecie zaczynamy być postrzegani jako naród rzeczywiście sprawców ogromnego ludobójstwa.

    Przypomnę, że rzeczywistość była taka, że Polacy nieśli pomoc tym, którzy byli prześladowani przez hitlerowskie Niemcy, obywatelom naszego państwa wyznania mojżeszowego czy pochodzenia żydowskiego, ale nie miało to znaczenia. To byli nasi obywatele i Polacy, czy to byli katolicy, czy osoby innych wyznań, z narażeniem życia nieśli im pomoc. Możemy mieć pretensje o to, że nie uratowali wszystkich, ale czy one są uzasadnione, w sytuacji kiedy byliśmy jedynym krajem okupowanym przez Niemcy, w którym za pomoc Żydom, nie mówię już o ukrywaniu, groziła kara śmierci. Zatem zważywszy na to, że tych uhonorowanych obywateli (Dzwonek) z całego świata...

    Panie marszałku...

    ...którzy nieśli pomoc pokrzywdzonym, nie ma nawet w połowie tylu, co Polaków, dowodzi to, że to rozpowszechniane kłamstwo, któremu się nie przeciwstawimy, może wejść do obiegu publicznego, dlatego że dzisiaj w obiegu publicznym prawda w mediach funkcjonuje na tych samych zasadach, co kłamstwo. Nam w Polsce wydaje się, że te zarzuty są tak absurdalne, że nie musimy z nimi polemizować, bo doświadczyliśmy na własnej skórze, nasi dziadkowie, niewykluczone, że nasi rodzice, tej nieprawdopodobnej represji, tego nieprawdopodobnego aktu ludobójstwa, jako naród, jako społeczeństwo. Być może, kierując się starą zasadą, że prawdziwa cnota krytyk się nie boi, mamy wrażenie, że każdy uczciwy człowiek powinien spojrzeć w prawdzie na tę rzeczywistość i nie odbiegać od niej. Nie. Dzisiaj, jak mówiłem, musimy walczyć o dobre imię naszego państwa, naszego narodu, naszego społeczeństwa, dlatego że zasada: prawdziwa cnota krytyk się nie boi, okazuje się, że obowiązuje tylko w Polsce, nigdzie indziej. Dlaczego? Śmiem twierdzić... Współodpowiedzialni za Holokaust, współodpowiedzialni, czyli przedstawiciele mocarstw, m.in. alianckich, byli informowani przez polskie podziemie o tym, jaka jest sytuacja na okupowanych ziemiach polskich, że są mordowani przede wszystkim polscy obywatele pochodzenia żydowskiego w sposób zaplanowany i że ma to charakter ludobójstwa. Jaka była reakcja? Nie było reakcji. Lekceważenie, twierdzenie, że jest to niemożliwe. Dzisiaj natomiast odpowiedzialność za to chce się zepchnąć na tych, którzy mieli odwagę upominać się o prawa tych ludzi, chronić ich przed zagładą i wspierać ich w każdy możliwy sposób, a jeżeli nawet były przypadki niegodnego zachowania, to piętnujmy je, ale nie opluwajmy czci naszego narodu.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Gdyby pan mógł teraz sformułować pytanie.

    Poseł Jacek Żalek:

    Jakie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło kroki, podejmuje kroki? To nie są odosobnione przypadki. W związku z tym, że do tej pory te reakcje były raczej wstrzemięźliwe, ograniczały się do wystosowania noty, czasami apelu, czy będą, czy są podejmowane skuteczne kroki w celu dochodzenia dobrego imienia Polski? Jeżeli ministerstwo nie widzi możliwości skutecznego zabiegania o dobre imię Polski na gruncie prawa karnego, czy zamierza wystąpić o nowelizację prawa? Mamy wrażenie, jako polska opinia publiczna, że są instrumenty w Kodeksie karnym, ale one nie są wykorzystywane. Być może są one nieskuteczne.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Panie pośle, przekroczył pan już czas o ponad 100%, tak że dziękuję bardzo.

    Poseł Jacek Żalek:

    Dziękuję uprzejmie i przepraszam. (Oklaski)


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność odpowiedzieć na pytanie posłów Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica. Chciałabym rozpocząć od tego, iż od 2004 r. w MSZ konsekwentnie realizowana jest strategia reagowania przede wszystkim na użycie wadliwych kodów pamięci czy też użycie tego, co nazywamy wadliwymi kodami pamięci, czy to w mediach, czy to w publikacjach innego typu za granicą. Podejmujemy również interwencje, ilekroć w prasie, tak jak w tym konkretnym przypadku, ukazują się teksty, w których podawane są nieprawdziwe informacje historyczne, pojawiają się przekłamania, ewidentne nadużycia, czy też, tak jak powiedziałam wcześniej, wadliwe kody pamięci.

    Po ukazaniu się artykułu Jana Tomasza Grossa w ˝Die Welt˝ w ostatnich dniach ambasador Rzeczypospolitej w Berlinie pan Jerzy Margański natychmiast przygotował sprostowanie do tego tekstu. Jego, trudno powiedzieć, polemika, bo to było właśnie sprostowanie czy też list skierowany do redaktora naczelnego dziennika ˝Die Welt˝, została w całości opublikowana na łamach tego pisma. Ponadto za pośrednictwem rzecznika prasowego pana Marcina Wojciechowskiego wyraziliśmy opinię, podaliśmy do informacji publicznej, że ten tekst jest nieprawdziwy historycznie, szkodliwy i obrażający Polskę. Wsparliśmy też - i robimy to na bieżąco - wiceprezesa IPN-u pana Pawła Ukielskiego, który przygotował polemikę naukową z tezami prezentowanymi w artykule pana Jana Tomasza Grossa. Tekst, który ukazał się najpierw w dzienniku ˝Die Welt˝, jest w tej chwili publikowany przez inne pisma, które posłużyły się cytatami z Grossa, o tym powiem za moment. Między innymi przy wsparciu MSZ polemikę prezesa Ukielskiego udało się opublikować w austriackim ˝Der Standard˝. Podejmujemy też dalsze działania w tej sprawie.

    Nasi ambasadorowie, tak jak powiedziałam, każdorazowo natychmiast reagują na użycie wadliwych kodów pamięci czy nieprawdziwych informacji, bez względu na to, czy autorami takich wypowiedzi są przedstawiciele zagranicznych mediów czy władz. Jak państwo pamiętacie, w podobny sposób zareagowaliśmy w przypadku Stanów Zjednoczonych w związku z wystąpieniem dyrektora FBI Jamesa Comeya w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie 15 kwietnia tego roku. Wtedy również pan ambasador Ryszard Schnepf natychmiast podjął interwencję.

    Tak jak powiedziałam, naszym zasadniczym celem jest realizowanie bardzo spójnej strategii w tej sprawie, reagowanie na wszelkie przypadki nadużyć czy używania wadliwych kodów pamięci i wprowadzanie do obiegu publicznego poprawnej terminologii. Mam przyjemność poinformować, że te interwencje są w większości skuteczne. Mamy skuteczność interwencji na poziomie ponad 90%. Staramy się wciągać do współpracy organizacje międzynarodowe, staramy się współpracować z redakcjami, tak aby w tych kodach, które redakcje przejmują na własne potrzeby, obowiązywały poprawne sformułowania.

    Mogę też podać państwu statystyki. Dla przykładu w ostatnim czasie ministerstwo interweniowało w ok. 30 przypadkach błędnego użycia kodu pamięci odwołującego się do sposobu opisu obozów nazistowskich, które znajdowały się na terenie okupowanej Polski. Specjalnie nie chcę używać tej nazwy, która się pojawia, po to żeby nie petryfikować tego przynajmniej w polskiej debacie publicznej. W latach 2008-2014 polskie placówki interweniowały mniej więcej 636 razy. W roku 2014 - 151 razy, z czego najczęściej w Wielkiej Brytanii, tam interweniowano aż 53 razy. Drugie miejsce zajmowały Stany Zjednoczone, gdzie interweniowano 18 razy. Dane za ten rok przedstawimy państwu, jak tylko je zbierzemy. W tej chwili jesteśmy na etapie ich gromadzenia. Bardzo dziękuję. (Oklaski)


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jacek Żalek:

    Dziękuję uprzejmie.

    Chciałbym zapytać konkretnie o przepisy Kodeksu karnego. Czy one obowiązują - zakładam, że tak - wszystkich, którzy popełniają przestępstwo zniesławienia narodu polskiego? Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypracowało skuteczne metody, na drodze postępowania sądowego, egzekwowania tego przepisu prawa karnego? Czy ten przepis prawa karnego ma zastosowanie poza granicami Polski w związku z tym, że nie mamy odpowiednich instrumentów, nie współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, które występują w trosce o dobre imię swoich narodów? Być może, tylko stawiam taką hipotezę. Czy ten przepis jest skuteczny, czy mamy instrumenty, żeby go egzekwować poza granicami Polski? Dziękuję.


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys:

    Bardzo dziękuję, panie pośle, za to pytanie dodatkowe.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powiem tak: jak państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, obowiązywanie Kodeksu karnego jest ograniczone terytorialnie. To jest przedmiot, wokół którego mogą spekulować prawnicy. Moi koledzy z Ministerstwa Sprawiedliwości byliby bardziej właściwi do wypowiedzenia się na temat, na ile może to być efektywny instrument do wykorzystania w tego typu przypadkach. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych stoimy na stanowisku, że z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z debatą historyczną, interwencja dyplomatyczna i interwencja na poziomie polemiki naukowej przynosi więcej korzyści, co więcej, jest szybsza i skuteczniejsza w zakresie terminowości działań, ponieważ jeśli mamy do czynienia z publikacją w dzienniku, tak jak w tym przypadku - w niemieckim dzienniku ˝Die Welt˝, to jeżeli będziemy czekać na postępowanie sądowe, nawet prowadzone jak najszybciej, wszyscy zdążą zapomnieć o sprawie, zanim zdążymy to sprostować. A więc naszym zadaniem jest szybka interwencja i wydaje się nam, że interwencje dyplomatyczne, które podejmujemy, są skuteczne.

    Tak jak państwu powiedziałam, w przypadku wadliwych kodów pamięci skuteczność jest na poziomie powyżej 90% i zwykle uzyskujemy coś, co nazwałabym dobrą praktyką, tzn. jesteśmy w stanie porozumieć się z dużymi redakcjami co do zdefiniowania precyzyjnego sposobu odniesień do faktów, o których mowa. I tak na przykład obozy, mam wrażenie, są już dość dobrze opisane przez szereg redakcji. Mogę zadeklarować, że te działania będziemy podejmować nadal. Polskie placówki interweniują za każdym razem. Zachęcam do śledzenia naszych serwisów społecznościowych. O każdej takiej interwencji informujemy państwa natychmiast. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Posłowie Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz Mularczyk, Krzysztof Popiołek, Józef Rojek, Edward Siarka, Tadeusz Woźniak,Jan Ziobro, Kazimierz Ziobro i Jacek Żalek

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz Mularczyk, Krzysztof Popiołek, Józef Rojek, Edward Siarka, Tadeusz Woźniak, Jan Ziobro, Kazimierz Ziobro i Jacek Żalek - ZP w sprawie działań, jakie podjęło MSZ w reakcji na kłamliwe oskarżenia, jakie skierował wobec Polski Jan Tomasz Gross


450 wyświetleńZobacz także:


Jarosław Gowin, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Krzysztof Popiołek, Tadeusz Woźniak i Jacek Żalek - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jarosław Gowin, Andrzej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Krzysztof Popiołek, Andrzej Romanek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski, Andrzej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 9 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 23 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Posłowie Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dera, Jarosław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 8 października 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Arkadiusz Mularczyk,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy