Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Patryk Jaki:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie o kontrowersyjną szczepionkę przeciwko wirusowi HPV, która rakiem była wycofywana z wielu państw, m.in. ostatnio z Japonii, z Hiszpanii, i w przypadku której w ciągu pierwszej połowy roku w Stanach Zjednoczonych zgłoszono 22 tys. różnego rodzaju powikłań. Mam bardzo konkretne pytania związane z tym szczepieniem, bo wiem, że pan minister jest bardzo przywiązany do dobrej jakości badań klinicznych, jeżeli chcemy mówić o jakimś produkcie medycznym. Dlatego chciałbym zapytać, panie ministrze, czy są dobre jakościowo badania kliniczne, które potwierdzają skuteczność szczepionki HPV, to po pierwsze.

    Po drugie, chciałbym zadać pytanie o logikę szczepienia przeciwko HPV, skoro większość kobiet, jak pokazują statystyki, choruje na tę chorobę po 30. roku życia, natomiast szczepienie w Polsce będzie zaserwowane dziewczętom w wieku 12 lat, a średni czas działania szczepionki to 8 lat. Dlatego chciałbym, aby pan minister był uprzejmy to wytłumaczyć.

    Na zakończenie prosiłbym o precyzyjną odpowiedź na pytanie, w jakim państwie poza Polską wprowadzono obowiązkowe szczepienia właśnie tą kontrowersyjną szczepionką. Dziękuję.


23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! W Polsce nie wprowadzono obowiązkowego szczepienia przeciwko HPV. Natomiast w kalendarzach szczepień w wielu krajach Europy Zachodniej, Europy Środkowej i w Stanach Zjednoczonych znajduje się szczepienie przeciwko HPV. Ma pan rację, mówiąc o tym, że bardzo szczegółowo przyglądamy się wynikom badań i zwracamy uwagę na badania dobrej jakości, badania kliniczne. W przypadku szczepienia przeciw HPV przypominam, że jest to szczepionka przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka. Jest to jedna z najczęstszych chorób występujących na świecie. Sugeruje się, że 60%, a może nawet 80% kobiet w skali globu jest zainfekowanych wirusem HPV. To bardzo dużo.

    Wirus HPV bez wątpienia jest jednym z czynników bardzo istotnych, fundamentalnych. W onkologii mówi się wręcz czasami, że nie ma raka szyjki macicy bez wcześniejszej infekcji HPV. W wielu krajach na świecie podjęto zatem działania, które mają na celu zaszczepienie populacji przeciwko wirusowi HPV, oczekując tym samym redukcji zapadalności na raka szyjki macicy. W naszym kraju rak szyjki macicy jest jednym z najistotniejszych problemów społecznych i zdrowotnych. Nie jest on najczęstszym nowotworem, bo jest piąty, jeśli dobrze liczę, albo nawet szósty pod względem częstości zgonów. W Polsce dominuje niestety rak płuca, i to zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, jako główna przyczyna zgonu.

    Niemniej jednak odczytuję pańską wypowiedź w takim oto duchu, iż nie ma na dzień dzisiejszy dowodów naukowych, że szczepienie przeciw HPV skutkuje redukcją liczby przypadków raka szyjki macicy. Jest to prawda, dlatego że szczepi się intencyjnie dziewczęta, a w niektórych krajach dziewczęta i chłopców, przed okresem rozpoczęcia aktywności seksualnej. Stąd ten wiek 12 lat jest wiekiem optymalnym dla szczepienia, bo zdecydowana większość populacji nie rozpoczęła jeszcze w tym wieku aktywności seksualnej. Natomiast badania dotyczące skuteczności szczepionki, o których pan mówił, w perspektywie ośmiu lat są badaniami, które opierają się, jak rozumiem, na obecności przeciwciał w błonie śluzowej czy w wydzielinach z dróg rodnych. Obecność tych przeciwciał albo brak obecności tych przeciwciał nie świadczy o braku odporności, dlatego że wskutek szczepień powstają tzw. komórki pamięci immunologicznej. W związku z powyższym nawet jeżeli często nie obserwuje się miana przeciwciał czy to w śluzówce, czy w surowicy krwi, w sytuacji zetknięcia się organizmu z antygenem natychmiast następuje odtworzenie przeciwciał dzięki komórkom pamięci immunologicznej.

    Reasumując, można powiedzieć tak. Po pierwsze, my nie wiemy i raczej nikt na świecie jeszcze nie wie, bo od chwili rozpoczęcia masowych szczepień nie upłynął wystarczająco długi czas, by to powiedzieć, czy szczepienia przeciwko HPV rzeczywiście wpłyną na redukcję częstości zapadalności i umieralności na raka szyjki macicy, choć istnieją dowody naukowe, które pozwalają domniemywać, że tak właśnie będzie, bo jest to logiczne pod względem medycznym, ale dowodów na ten fakt nie ma, bo upłynęło za mało czasu. Po drugie, fakt stwierdzenia mniejszego miana przeciwciał w wydzielinie śluzowej nie oznacza ani nie świadczy o braku skuteczności szczepionki. A po trzecie, bo zdaje się, że zadał pan trzy pytania, w Polsce nie mamy w programie szczepień obowiązkowych narodowego programu szczepień przeciwko HPV.

    Ustawa, nad którą wczoraj debatowaliśmy w Senacie, również nie wprowadza zmian w kalendarzu szczepień. Ona wprowadza jedynie zmianę struktury, zmianę sposobu finansowania szczepień ochronnych w ramach państwowego, obowiązkowego programu szczepień ochronnych, a zatem nie dotyczy zakresu tych szczepień. To będzie poświadczało grono ekspertów, którzy będą postulowali szczepienie przeciw HPV. Biorąc pod uwagę polskie potrzeby epidemiologiczne, tak jak pan powiedział, w naszym kalendarzu szczepień przede wszystkim brakuje powszechnych szczepień na dwoinkę zapalenia płuc, na meningokoki, czyli chorobę, która powoduje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Szczepienie przeciw HPV jest jednym ze standardów światowych, ale nie jest szczepieniem pierwszej potrzeby, jeśli chodzi o epidemię, biorąc pod uwagę zdrowie naszych dzieci. Dziękuję.


23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Józef Rojek:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pytanie, jak myślę, jest zasadnicze. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie opracowało przepisów, na podstawie których rodzice dzieci, u których wystąpiło pogorszenie stanu zdrowia lub niepełnosprawność w wyniku niepożądanego odczynu poszczepiennego, mogliby dochodzić odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego? Jakie działania podjęli urzędnicy Ministerstwa Zdrowia lub rzecznik praw pacjenta w celu pomocy rodzicom dzieci, które stały się ofiarami niepożądanych odczynów poszczepiennych? Dziękuję.


23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki:

    Dziękuję uprzejmie.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Spieszę donieść, iż uchwalono. Po pierwsze, parlament Rzeczypospolitej w roku 2008 uchwalił ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ona dokładnie opisuje sposób przeprowadzania szczepień ochronnych. Akty wykonawcze do tej ustawy precyzują zasady wykonywania szczepień ochronnych. Po drugie, Sejm uchwalił ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której opisano zasady wykonywania zawodu lekarza. Po trzecie, Sejm uchwalił ustawę o działalności leczniczej, w której określono zasady odpowiedzialności zawodowej oraz wprowadzono zasady ubezpieczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po czwarte, mamy ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po piąte, mamy ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

    Te wszystkie akty prawne stanowiące zrąb polskiego prawa medycznego gwarantują pacjentowi prawo do ochrony jego zdrowia i - przecież łącznie z Kodeksem cywilnym i Kodeksem karnym - prawo do zastosowania różnych form instytucji odwoławczych oraz dochodzenia swoich szkód w przypadku, gdy jakiekolwiek świadczenia zdrowotne udzielone pacjentowi wpłynęły negatywnie na jego stan zdrowia. Pod tym względem szczepienia w żaden inny sposób nie różnią się od innych świadczeń zdrowotnych, od operacji, operacji okulistycznych, porodów. Tendencje na świecie są raczej takie, że większość kwestii spornych i odszkodowań z tytułu błędów medycznych, które niestety zdarzają się wszędzie na świecie, kumuluje się w obrębie położnictwa oraz, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, badań genetycznych. Dziękuję.Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dera, Jarosław Gowin, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz Mularczyk, Krzysztof Popiołek, Józef Rojek, Edward Siarka, Tadeusz Woźniak, Jan Ziobro, Kazimierz Ziobro i Jacek Żalek - ZP w sprawie występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz procedury kwalifikacji do szczepień


309 wyświetleńZobacz także:


Jarosław Gowin, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Krzysztof Popiołek, Tadeusz Woźniak i Jacek Żalek - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jarosław Gowin, Andrzej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Krzysztof Popiołek, Andrzej Romanek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski, Andrzej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 9 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Dąbrowski,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 23 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Posłowie Andrzej Dera, Patryk Jaki, Beata Kempa, Arkadiusz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyKrzysztof Popiołek, Edward Siarka, Jan Ziobro - pytanie z 8 października 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Arkadiusz Mularczyk,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy