Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

39 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3806).


Poseł Marek Balt:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym sprostować wypowiedź pani Wróbel, bo nie zrozumiała mojej wypowiedzi.

    (Poseł Robert Telus: Nie może pan prostować wypowiedzi pani Wróbel. Pan może sprostować swoją wypowiedź.)

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Panie pośle, proszę może teraz przez chwilę jeszcze odstąpić od zabrania głosu.

    Szanowni państwo, chciałbym prosić państwa o to, by rzeczywiście pan poseł Balt w trybie regulaminowym mógł sprostować jego błędnie zrozumianą wypowiedź.

    Bardzo proszę.

    Poseł Marek Balt:

    W swojej wypowiedzi nie nakłaniałem nikogo ani obecnie obowiązująca ustawa nie zmusza nikogo do przeprowadzenia aborcji. Ona umożliwia osobom skrzywdzonym, osobom, w przypadku których popełniono przestępstwo, i osobom, którym badania wskazały, że urodzą dziecko, które nie przeżyje, lub że płód jest uszkodzony...

    (Poseł Marzena Dorota Wróbel: Odrobinę zrozumienia.)

    ...przerwanie tej ciąży, ale niczego nie nakazuje. To państwo chcecie zmusić ludzi, żeby żyli w państwie, w którym zmusza się do takich rzeczy, do tego, żeby kobiety zgwałcone, w przypadku których popełniono przestępstwa, musiały rodzić te dzieci. Chcecie do tego zmusić, chcecie wprowadzić w Polsce państwo wyznaniowe. My się na to nie zgadzamy. Wielokrotnie o tym mówiliście z tej mównicy. Dziękuję.

    (Poseł Marzena Dorota Wróbel: Sprostowanie.)Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw


1424 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Marek Balt - komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Balt - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy