Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Ewa Drozd:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przed chwilą pani minister szeroko omówiła ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. Myślę, że wszyscy pamiętamy jeszcze okres, kiedy brak uregulowań prawnych powodował, że wiele rodzin, w których chciano połączyć macierzyństwo z pracą zawodową, miało duże ograniczenia. Ta ustawa, wprowadzona w 2011 r., spowodowała, że zwiększyła się zdecydowanie liczba dzieci, które zostały objęte tą opieką. Ta ustawa również wprowadziła nowe formy, bo nie tylko żłobki, ale także klubiki i opiekun dzienny to są formy, które dziś mogą funkcjonować. Warto też przypomnieć, że status niani dzięki tej ustawie został również zmieniony. Ustawa ta zobowiązała rząd do tego, aby co roku przygotowywał sprawozdanie z realizacji jej zapisów. Stąd też moje pytania, pani minister. Czy rozwiązania, które pani tak szeroko omówiła, które znalazły się w ustawie, sprawdzają się? W jakim wymiarze? Czy w takim, jaki przewidywaliście państwo podczas prac nad tą ustawą? Jakim zainteresowaniem cieszą się poszczególne formy zaproponowane w tej ustawie? Jak ocenia pani funkcjonowanie programów ˝Maluch˝ i ˝Maluch na uczelni˝? Czy środki zaplanowane na realizację tych programów są wystarczające? Dziękuję bardzo.Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki nad najmłodszymi i seniorami


960 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy