Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3335 i 3528).


Poseł Ewa Drozd:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

    Należy zaznaczyć, że główne założenia do projektu ustawy zostały już szeroko omówione podczas pierwszego czytania na sali sejmowej i dziś szczegółowo zapoznała nas z nimi pani poseł sprawozdawca Agnieszka Hanajczyk. Należy jednak wciąż podkreślać, że priorytetem polityki społecznej państwa są działania na rzecz rodziny. Wynikają one z wyzwania, przed którym obecnie stoimy, a mianowicie małej liczby urodzeń. Stąd też od 8 lat rząd prowadzi działania, które mocno koncentrują się na zachęcaniu Polaków do posiadania dzieci i, co ważne, na zapewnieniu bezpieczeństwa rodzicom, szczególnie w pierwszym okresie opieki nad dzieckiem.

    Jednym z takich działań było wydłużenie urlopów rodzicielskich w 2013 r. z 24 do 52 tygodni, a to spowodowało, że Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich, zaraz po Szwedach. Ponadto zapisy ustawowe pozwalają rodzicom w sposób elastyczny korzystać z dłuższych urlopów. Te zmiany spowodowały, że z tej formy skorzystało już prawie 316 tys. rodziców. Widać również trend zwyżkowy, jeśli chodzi o wykorzystywanie tzw. urlopu tacierzyńskiego przez ojców, których 130 tys. skorzystało z tej formy w 2014 r.

    Kolejnym działaniem, które po urlopie macierzyńskim pozwala rodzicom spokojnie wrócić na rynek pracy, jest zapewnienie profesjonalnej opieki nad dzieckiem. Taką możliwość dała ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, w ramach której rząd realizował i realizuje program ˝Maluch˝ w całej Polsce. Efektem tych działań jest coraz większa liczba żłobków, klubów dziecięcych czy opiekunów dziennych. I tak w 2011 r. było 571 placówek, a już w 2014 r. liczba ta wzrosła do 2,5 tys. placówek, gdzie opiekę znajduje 71 tys. maluchów do lat 3.

    Kolejną propozycją wspierającą rodzinę jest Karta Dużej Rodziny.

    Wysoka Izbo! Funkcjonujące zmiany w polityce rodzinnej zaczynają już przynosić efekty. W 2014 r. według GUS urodziło się o 6 tys. dzieci więcej niż w 2013 r. Mimo tego wzrostu wskaźnik dzietności i prognozy demografów nie napawają entuzjazmem. Dlatego należy podejmować kolejne działania, które w swoim exposé zapowiedziała pani premier Ewa Kopacz, a które mają odmienić ten trend.

    Omawiana dziś zmiana ustawy jest realizacją zapowiedzi pani premier i jest kolejnym ważnym krokiem w polityce rodzinnej. Zaproponowane tu rozwiązania mają na celu poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy państwa z tytułu urodzenia (przysposobienia) dziecka. Rządowy projekt wprowadza nowy rodzaj świadczenia adresowanego do rodzin, tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł, wypłacane przez okres 52 tygodni, czyli roku, a w przypadku ciąż mnogich stosunkowo dłużej.

    Panie i Panowie Posłowie! Jak widać, zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie pomocy dla rodzin, którym urodziło się dziecko, dlatego też Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem tych propozycji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw


2674 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy