Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu (druki nr 3645 i 3779).


Poseł Sprawozdawca Stanisław Lamczyk:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu Komisji Infrastruktury stanowiska komisji dotyczącego projektu ustawy o pracy na morzu.

    I tak 21 lipca projekt rządowy skierowano do pierwszego czytania, następnie w tym samym dniu na posiedzeniu Komisji Infrastruktury została wyłoniona podkomisja nadzwyczajna. Dzisiaj przegłosowano sprawę projektu w Komisji Infrastruktury.

    Projekt ustawy o pracy na morzu wraz z projektami aktów wykonawczych jest oczekiwany przez środowisko marynarzy. Chodzi o to, żeby właśnie mogli powrócić i tworzyć polską banderę, jest to początek tej drogi. Dlatego też ten projekt jest bardzo istotny. Ja chylę tutaj czoła przed zespołem pani minister, dziękuję, że został on właśnie w taki sposób przedstawiony. Oczywiście będzie niezadowolenie związków zawodowych, ale, jak właśnie wyjaśniliśmy, jest to początek drogi. Dlatego też chcę przedstawić istotę tego projektu.

    Projekt uwzględnia przede wszystkim sześć dyrektyw Unii Europejskiej, które zostały tu implementowane. Jedna z dyrektyw przewiduje kontrolę spełniania wymagań w zakresie życia i pracy na morzu określonych w konwencji MLC na statkach podnoszących bandery państw członkowskich Unii Europejskiej. Wejście w życie projektu ustawy stanowi szansę na podniesienie konkurencyjności oraz zwiększenie udziału polskich marynarzy na międzynarodowym morskim rynku pracy poprzez poprawę otoczenia prawnego polegającą na ochronie zatrudnienia marynarzy przez wprowadzenie do projektu ustawy odpowiednich instytucji prawnych, określonych postanowień konwencji MLC i prawa Unii Europejskiej, a także powiązanie pomocy publicznej dla transportu morskiego - wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego. Ustawa również obejmuje minimalne wymagania dla marynarzy w zakresie pracy na morzu, pośrednictwo pracy, warunki zatrudnienia, warunki pracy i życia na statkach, szczególne uprawnienia, obowiązki marynarza i armatora, ochronę zdrowia, ochronę socjalną, dokumenty wymagane przez konwencję MLC, procedury wnoszenia i rozpatrywania skarg dotyczących pracy na statkach nieobjętych konwencją MLC oraz odpowiedzialność karną.

    Podczas prac komisji rozpatrzono bardzo dużo poprawek, zarówno legislacyjnych, jak i wnoszonych jeszcze przez rząd, również przez opozycję - dużo z nich zostało uwzględnionych. Proszę Wysoką Izbę o zatwierdzenie tego projektu. Dziękuję bardzo.Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu


82 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy