Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3658).


Poseł Stanisław Lamczyk:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Pani Dyrektor! Wysoka Izbo! Kredyty technologiczne sprawdziły się. Dużo przedsiębiorstw chwali właśnie ten produkt, bo dorównały one technologiom europejskim czy nawet światowym, zwiększyła się ich wydajność i jakość ich wyrobów, zwiększyła się również edukacja i świadomość pracodawców i pracowników. Ocena kredytów technologicznych jest bardzo wysoka, chociaż procedury były utrudnione, ale wszyscy sobie z tym dobrze radzili.

    Natomiast tutaj pani minister mówiła, że poprzeczka zostanie podniesiona. Przedsiębiorcy, którzy przychodzą do biur, mówią, że obawiają się tego, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby np. wyprodukować wyrób betonowy, jakiego w Polsce jeszcze nie ma. Dlatego jest prośba, żeby jeszcze raz zastanowić się nad tym problemem, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To jest pytanie. Dziękuję bardzo.Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy