Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3586 i 3612).


Poseł Bożenna Bukiewicz:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawię stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw z druku nr 3586.

    Celem proponowanych w ustawie zmian jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków szczególnie wśród osób o średnich i niskich dochodach, a także rodzin z dziećmi. Założeniem ustawy jest wypełnienie luki w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce i umożliwienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właśnie tych osób. Są to osoby, które nie mogą liczyć na mieszkania socjalne, na mieszkania komunalne, ponieważ mają za wysokie dochody, a nie stać ich na wynajem mieszkań komercyjnych. Dlatego też jest to luka, którą tutaj poprzez tę ustawę wypełniamy. Rozwiązaniem tej sytuacji jest właśnie rozwój segmentu mieszkań na wynajem, które będą dostępne dzięki umiarkowanym, niższym od rynkowych czynszom. Warunkiem rozwoju tego segmentu rynku i utrzymania czynszów na niskim poziomie jest wsparcie władz publicznych. Cel ten realizowany będzie poprzez rządowy program popierania budownictwa mieszkaniowego oferujący preferencyjne finansowanie społecznego budownictwa czynszowego. Założenia projektu zapewnią utrzymanie umiarkowanego poziomu czynszów za wynajem mieszkań wybudowanych w ramach nowego programu i rotacyjny charakter mieszkań społecznych, jednak przy zachowaniu pewnych możliwości wykorzystania formuły partycypacji lokatora, i weryfikację dochodów najemcy w odniesieniu do nowych mieszkań.

    Proszę państwa, bardzo długo dyskutowaliśmy na temat tej ustawy i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy wnieść trzy poprawki. Za chwilę je złożę na ręce pana marszałka. Pierwsza zwiększa partycypację z 20 do 25% kosztów budowy lokalu - po prostu większa partycypacja będzie tu też motorem, będzie zachęcać do budowania większej ilości mieszkań. Druga, najważniejsza dla mnie, to zmiana dotycząca granicy dochodu na mieszkańca. Wcześniej zmieniliśmy tę wielkość w miastach wojewódzkich o 20%, licząc od średniej krajowej, w tym wypadku zwiększamy to o 20% w stosunku do obecnej propozycji rządu. Proponowane rozwiązania uwzględniają więc postulaty środowisk w tych lokalizacjach, w których korekta obecnych limitów w stosunku do programu byłego KFM była najgłębsza. Bez odejścia od założeń będących podstawą projektowanego instrumentu wsparcia zmodyfikowane przepisy, podobnie jak to ma miejsce obecnie, odwoływałyby się również w przypadku nowego programu do jednolitej dla całego województwa, prostej formuły określania progów dochodowych, zachowując nadal proporcje zróżnicowań limitów w kontekście liczby osób w gospodarstwie domowym, stwarzające możliwość adresowania mieszkań wybudowanych w ramach programu do większego kręgu rodzin z dziećmi. Jeżeli chodzi o trzecią poprawkę, jest to poprawka stricte redakcyjno-legislacyjna.

    Chciałabym powiedzieć, że cieszę się bardzo, iż w końcu obywatele, mieszkańcy naszego kraju, których nie stać na wynajem mieszkania na rynku po cenach komercyjnych, a mają dochody za wysokie, ażeby skorzystać z mieszkań komunalnych i socjalnych, nie będą tymi opuszczonymi przez państwo. Zadbamy o nich w ten sposób, że będą mogli dokonywać wynajmu po preferencyjnych, niższych cenach w sytuacji, kiedy ich dochody są na tyle niskie, że nie stać ich będzie na wynajem komercyjny, a za wysokie na to, żeby korzystać z mieszkań komunalnych. Dlatego w imieniu klubu parlamentarnego zwracam się z prośbą... to znaczy, chcę powiedzieć, że klub parlamentarny popiera oczywiście to rozwiązanie i tę ustawę, ale z wniesionymi poprawkami, które właśnie na ręce pana marszałka składam. Tak że popieramy projekt i opowiadamy się za jego przyjęciem łącznie z poprawkami. Dziękuję bardzo.Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw


53 wyświetleń

Zobacz także: