Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.


Poseł Sprawozdawca Bożenna Bukiewicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wczoraj podczas prac połączonych Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych rozpatrzyliśmy 15 poprawek do projektu z druku nr 3527 wniesionych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

    Zgodnie z rekomendacją Biura Legislacyjnego poprawki te zostały przegłosowane w pakiecie, ponieważ wprowadzały kompleksowe rozwiązania. Opinia Biura Legislacyjnego wskazywała na niespójność poprawek z projektem ustawy. Stanowisko rządu wobec zaproponowanych poprawek jest negatywne, ponieważ wyłączają one możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, nie uwzględniają likwidacji ograniczenia wieku w rodzinach z trójką dzieci oraz regulacji dotyczącej pierwszego mieszkania dla tych rodzin.

    Projekt PiS w tym zakresie jest wewnętrznie niespójny, dlatego też połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie odrzucenie tych poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi


65 wyświetleń

Zobacz także: