Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Zgorzelski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To, do czego Prawo i Sprawiedliwość dochodzi w sprawie Lasów Państwowych, to Himalaje kłamstwa, to po prostu przekracza już wszelkie granice. To Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie zgłosiło wniosek i poprawkę po to, aby ochronę Lasów Państwowych podnieść do rangi konstytucyjnej. I wtedy była jedyna szansa, mogliście poprzeć ten projekt i uchronić całą tę sprawę związaną z Lasami Państwowymi przed tymi bezsensownymi dyskusjami. Taka jest prawda w sprawie Lasów Państwowych. (Oklaski)Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97


37 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy