Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 3700 i 3730).


Poseł Piotr Zgorzelski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera rozwiązania zaproponowane przez projekt poselski, bowiem okazało się, że Ministerstwo Finansów nie jest w stanie wykonać swojego zobowiązania, a mianowicie przygotować kompleksowego rozwiązania w zakresie wyrównywania dochodów. Zatem stało się jasne, że aby w ogóle można było to zaplanować i wypłacić środki z tzw. janosikowego, należy dokonać właściwie kolejnej, w cudzysłowie, przedłużki tego rozwiązania, tak aby na 2016 r. samorządy, konkretnie samorządy województw, mogły zaplanować swoje dochody.

    Dlatego też Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera rozwiązania zawarte w sprawozdaniu. Dziękuję.Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


40 wyświetleń

Zobacz także: