Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 3700 i 3730).


Poseł Sprawozdawca Piotr Zgorzelski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z druku nr 3700.

    Prace nad tym projektem toczyły się w szybkim tempie. Grupa posłów złożyła projekt ustawy 20 lipca, zaś 21 lipca marszałek Sejmu skierowała go do pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły projekt na posiedzeniu w dniu 23 lipca. Wyjątkowe tempo prac wynika ze znaczenia tego projektu dla samorządu terytorialnego oraz faktu, iż materia w nim regulowana jest dyskutowana od kilku lat na posiedzeniach tych właśnie dwóch komisji.

    Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. stwierdził niekonstytucyjność przepisów art. 25 i 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dlatego ustawą z dnia 23 października 2014 r. zostały do tej ustawy wprowadzone tymczasowe rozwiązania zmieniające zasady naliczania na 2015 r. wpłat oraz dystrybucji subwencji regionalnej dla województw.

    Ministerstwo Finansów prowadzi wprawdzie prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego obejmującego również powiaty i gminy, ale ponieważ nie wydaje się możliwe szybkie ich zakończenie, zgłoszony został projekt poselski, który proponuje przedłużenie obecnych rozwiązań dotyczących województw na rok 2016, z tym że podstawę wyliczenia subwencji wpłat stanowić mają dochody wykonane w 2014 r. Brak takich rozwiązań oznaczałby, że województwa nie otrzymałyby subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat, co pozbawiłoby większość województw istotnej części dochodów.

    W projekcie ustawy przewidziano też utworzenie rezerwy celowej w budżecie państwa w wysokości 210 mln przeznaczonej na dotacje dla województw, dzięki którym dofinansowane będą budowy, remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich. Art. 2 projektu ustawy przewiduje wprowadzenie takich samych regulacji jak w 2015 r. w zakresie mechanizmu wyrównywania różnic w dochodach województw. W porównaniu z zasadami obowiązującymi do końca 2014 r., jeśli chodzi o te rozwiązania, nie traci na tym żadne województwo.

    Poza drobną poprawką redakcyjną komisje przyjęły projekt bez głosu sprzeciwu w wersji przedstawionej przez wnioskodawców. W imieniu połączonych komisji wnoszę o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy.Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


32 wyświetleń

Zobacz także: