Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Jarosław Gromadzki:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym zapytać ministra sprawiedliwości o sprawę Zbigniewa Stonogi. Jak to się stało, że w wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. VIII K 932/10 sędzia tego sądu Agnieszka Ławryńczuk orzekła o niewinności Zbigniewa Stonogi i uwolniła go od zarzutu oszustwa na szkodę Anny Szereszewskiej polegającego na braku zapłaty za samochód marki Lexus, a w dniu 15 czerwca 2015 r. na podstawie tych samych dowodów uznano, iż Zbigniew Stonoga jest winny popełnienia tego przestępstwa? Dlaczego, panie ministrze, na chwilę przed wydaniem wyroku w sprawie apelacyjnej o sygn. VI K 831/14 bez uprzedzenia obrońców pana Stonogi zmieniono skład orzekający, który go skazał? Poprzedni skład, o czym jest bardzo głośno w sądzie, chciał uniewinnić pana Stonogę. Jak pan minister wie, takie postępowanie - niepowiadomienie stron - jest niezgodne z prawem. Dziękuję.Poseł Jarosław Gromadzki - Oświadczenie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Oświadczenie poselskie.


2428 wyświetleń

Zobacz także: