Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk nr 3106).


Poseł Jarosław Gromadzki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do rządu. Jak rząd chciałby rozwiązać problem powstający w momencie wejścia w życie omawianej ustawy odnośnie do certyfikacji personelu, czyli techników? Przedsiębiorcy mają wymóg zatrudnienia personelu, który będzie miał odpowiednie certyfikaty, a w momencie nieposiadania takiego personelu nie będzie można uzyskać certyfikatu dla przedsiębiorców. W tym momencie pojawia się problem, gdyż przedsiębiorcy nie będą mogli nabywać odpowiednich odczynników i ich działalność będzie w tym momencie zagrożona. Dziękuję.Poseł Jarosław Gromadzki - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.


251 wyświetleń

Zobacz także: