Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o:
  - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych
   (druki nr 2929, 3063, 3190 i 3347).


Poseł Bartosz Kownacki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja pewnie nie będę oryginalny, widać, że rząd ma jeden zasadniczy problem, problem z tym, w jaki sposób wydać te pieniądze i czy one wzmocnią polską gospodarkę, dlatego że dzisiaj o bezpieczeństwie państwa w pierwszej kolejności decyduje jego pozycja międzynarodowa, czyli siła jego gospodarki, to, ile osób jest zatrudnionych i jak wysoki jest PKB danego państwa. A jeśli chodzi o przemysł obronny, to jest on istotnym elementem tejże gospodarki i on też gwarantuje bezpieczeństwo dostaw w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo serwisowania sprzętu w sytuacjach kryzysowych.

    Dlatego mam pytanie, czy kwota ponad 100 mld zł, która zostanie na to przeznaczona, będzie kierowana - tak jak do tej pory - np. do przemysłu francuskiego. Dzisiaj to Francuzi cieszą się z tego, że będą mieli u siebie miejsca pracy dzięki temu, że zakupiono śmigłowce Caracal. Czy państwo macie jakiś pomysł na to, ażeby przemysł był u nas, ażeby produkcja odbywała się w Polsce? Dla przykładu podam, że Stany Zjednoczone, Niemcy czy Francja (Dzwonek) w 90% korzystają ze sprzętu, który jest produkowany w tych państwach. Nie bardzo rozumiem, czy my stoimy dzisiaj przed takim zagrożeniem, że te 130 mld zostanie wydatkowane na zakup sprzętu za granicą, czy też będzie on produkowany tutaj, w Polsce. Dziękuję.Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy