Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Bartosz Kownacki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w następującej sprawie. Otóż w dniu wczorajszym przewodniczyłem pracom zespołu parlamentarnego, który badał powiązania prezydenta Bronisława Komorowskiego z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

    (Poseł Rafał Grupiński: Zejdź z mównicy.)

    Waga materiałów ujawnionych w trakcie prac zespołu wymaga, aby zebrał się Konwent Seniorów, by można było przekazać mu te materiały, uzupełnić porządek obrad o tenże punkt i zwrócić się do pana prezydenta Komorowskiego z następującymi pytaniami.

    (Głosy z sali: Co to jest?)

    Po pierwsze, czy pan prezydent Komorowski kontaktował się z kapitanem Piotrem Polaszczykiem lub innymi oficerami Wojskowych Służb Informacyjnych odpowiedzialnymi za miliardowe defraudacje w SKOK Wołomin i w fundacji Pro Civili? (Poruszenie na sali)

    (Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: Dlaczego pan na to pozwala? Proszę wyłączyć mikrofon.)

    Marszałek:

    Panie pośle, wnioski. (Gwar na sali)

    (Głos z sali: Proszę wyłączyć mikrofon.)

    Poseł Bartosz Kownacki:

    Po drugie...

    (Poseł Bartosz Kownacki przemawia przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)

    (Głos z sali: To nie jest przedmiotem obrad Sejmu.)Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny


8101 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy