Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2540 i 3420).


Poseł Bartosz Kownacki:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zasadzie można byłoby podsumować ten punkt i stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jednym zdaniem. Oczywiście ten projekt wynika z dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tym samym wymaga poparcia, jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jest rzeczą oczywistą, że każdemu powinno przysługiwać jak najszersze prawo do obrony, szczególnie w ramach znowelizowanej procedury karnej. Dlatego nie może być innego stanowiska naszego klubu niż poparcie zmian.

    Warto jednak w tym momencie wspomnieć o tym, co jest tematem dzisiejszego dnia, czyli o upadku autorytetu państwa, bo niestety, mówiąc o zmianach w procedurze karnej, warto powiedzieć o tym choćby jednym zdaniem, mimo że jest nas tak mało na sali.

    Otóż, szanowni państwo, dwa lata temu proponowaliście dużą nowelizację procedury karnej, w ocenie Prawa i Sprawiedliwości fatalną i szkodliwą dla państwa. Oby tak nie było. Skoro jednak już przygotowaliście tak dużą zmianę procedury karnej, to po co te drobne nowelizacje? Dlaczego nie zrobiono tego w ramach jednej dużej nowelizacji prawa karnego i postępowania karnego? To niestety bardzo źle świadczy o aparacie administracyjnym Sejmu i o ministrze sprawiedliwości, bo przegląd tego rodzaju sytuacji - niezależnie od tego, jakie jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, a od dawna było wiadomo, że te przepisy powinny zostać zmienione - powinien być dokonywany właśnie w tych instytucjach. Bardzo źle się dzieje, kiedy jest kilka równoległych nowelizacji, kiedy nowelizujemy często przepisy już wcześniej nowelizowane. Wielokrotnie mówiłem o tym z tej trybuny sejmowej.

    Tak poważne zmiany jak nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego powinny być wprowadzane możliwie rzadko. Niestety w tej kadencji Sejmu tak nie jest. Niestety tych nowelizacji procedury karnej, prawa karnego, ale także procedury cywilnej mamy za dużo i trzeba się zastanowić, co zrobić, ażeby Ministerstwo Sprawiedliwości, jak również - jeszcze raz podkreślę - aparat administracyjny Sejmu działały sprawnie, tak żebyśmy my wszyscy jako parlamentarzyści, a tym bardziej ci, którzy są prawnikami, nie kompromitowali się, bo później niektórzy z nas chodzą po sądach, chodzą po prokuraturach, wykonują tak jak ja również zawód adwokata i muszą świecić oczami, że niestety dopuszczamy do takich nowelizacji, takich błędów, takich przeoczeń, które później trzeba w taki sposób naprawiać.

    Jeszcze raz, przedstawiając stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wskazuję, że będziemy opowiadali się za przyjęciem tego projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


25 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy