Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2540 i 3420).


Poseł Bartosz Kownacki:

    Panie pośle, mówiłem o tych nowelizacjach, które mają mieć trzecie czytanie w Sejmie. Niestety tak się zdarza w tej kadencji Sejmu, i jest to wynik braku próby znalezienia konsensusu również w ramach komisji kodyfikacyjnej, że projekty klubów prawicy są odrzucane w pierwszym czytaniu, więc do takiego etapu nigdy nie mają szansy nawet dojść. A jeżeli chodzi o gruntowną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, to przypomnę panu posłowi, że dwa lata temu zapowiadaliście, gwarantując nam wszystkim przyjmowanie, naszym zdaniem, złych zmian, ale obym się mylił, że przygotujecie nową ustawę o prokuraturze poprawiającą i dostosowującą prokuraturę do tychże zmian. Dzisiaj widzimy, co się dzieje w prokuraturze, ustawy nie ma, a nowelizacja wchodzi w życie za trzy tygodnie. Dziękuję.Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


30 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy