Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3131 i 3171).


Poseł Bartosz Kownacki:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie zmienia zdania co do całości projektu, który został wcześniej zaprezentowany. Jest on błędnie, chaotycznie przygotowany. Niestety również liczba poprawek potwierdza, że zmiany nie były systemowe i wcześniej przemyślane i być może nie trzeba było tak się spieszyć ze składaniem poprawek w trakcie prac komisji, tylko przemyśleć pewne elementy. Być może wtedy Senat nie wprowadzałby tylu zmian. Natomiast jeżeli chodzi o samą ich istotę, to rzeczywiście są to w większości zmiany czyszczące, porządkujące, jest może kilka istotnych kwestii, które zostały trochę inaczej potraktowane. Ale mając świadomość tego, że projekt jest błędny, nie będziemy głosowali przeciw, dlatego że lepiej, żeby nawet zły projekt był wewnętrznie spójny, aniżeli w sposób nielogiczny po prostu występowalibyśmy przeciwko niemu. Tak więc Prawo i Sprawiedliwość również te poprawki co do zasady w większości będzie popierało. Dziękuję bardzo.Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


157 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy