Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druki nr 3366 i 3395).


Poseł Sprawozdawca Ligia Krajewska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 3366).

    Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r. rozpatrzyła zgłoszone przez Senat w uchwale 263 poprawki, w tym 160 poprawek merytorycznych i 103 poprawki legislacyjno-redakcyjne.

    Komisja rekomenduje 226 poprawek, z których 67 ma charakter legislacyjny, i proponuje odrzucenie 37 poprawek. Dziękuję.Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne


331 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy