Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.


Poseł Sprawozdawca Ligia Krajewska:

    Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druki nr 2824 i 3275. W czasie drugiego czytania zgłoszono 36 poprawek. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu rekomenduje przyjęcie 26 poprawek i odrzucenie 10 poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne


267 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy - Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy