Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 3247 i 3307).


Poseł Krzysztof Popiołek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, druk sejmowy nr 3247.

    Projekt ustawy dostosowuje przepisy krajowe dotyczące ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich do przepisów Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie pomocy w opłacaniu składek ubezpieczeniowych. Proponowane zmiany zmierzają także w kierunku zapewnienia producentom owoców i warzyw możliwości ubezpieczenia ich upraw. Dopłaty do tych dwóch rodzajów upraw będą stosowane także wtedy, jeśli stawka taryfowa ubezpieczenia przekroczy 6% kwoty ubezpieczenia. Projekt ten prowadzi do uwolnienia ubezpieczeń upraw owoców i warzyw, nasuwa się tylko pytanie, jak ta propozycja wpłynie praktycznie na ceny ubezpieczeń.

    Istotnym rozwiązaniem dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą jest skrócenie z 30 do 14 dni terminu, od którego następuje odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód powstałych w wyniku suszy lub powodzi. Ustawa dopuszcza zawieranie umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeniowych współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego.

    Do uzasadnienia projektu ustawy załączone są informacje o taryfach proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Te wysokie taryfy tłumaczą tak niski stopień ubezpieczenia upraw w Polsce. Przecież niejednokrotnie te taryfy przekraczają kwoty odpowiadające zyskowności w rolnictwie. Byłoby dobrze, gdybyśmy uzyskali informację o taryfach ubezpieczeniowych upraw rolnych w krajach starej Unii w powiązaniu z dochodowością z 1 ha w tych krajach. Czy przypadkiem w Polsce nie mamy do czynienia ze swoistą zmową cenową towarzystw ubezpieczeniowych, które proponują tak wysokie stawki?

    Czy są informacje o tym, jaka jest rentowność ubezpieczeń rolniczych w zakładach ubezpieczeniowych w Polsce? Jeśli zakłady ubezpieczeń z roku na rok odnotowują rekordowe zyski, to chciałbym wiedzieć, jaki udział w tych zyskach mają ubezpieczenia rolnicze? Mam wątpliwość, czy przy tak wysokich stawkach uwolnienie ubezpieczeń drzew i krzewów owocowych oraz warzyw zachęci do zawierania umów ubezpieczeniowych.

    Nasz klub będzie popierał poprawkę zgłoszoną przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i od jej przyjęcia uzależnia swoje stanowisko w sprawie poparcia tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


57 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy