Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1348 i 1761).


Poseł Krzysztof Popiołek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druki nr 1348, projekt, i 1761, sprawozdanie.

    Przedłożony projekt ma na celu uchylenie pkt 44 w art. 17 w ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istniejący obecnie przepis w art. 17 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia z podatku dochodowego dochody uzyskane przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, a także samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Pozostałe dochody są opodatkowane. Taki przepis rodzi dużo problemów związanych z różnymi jego interpretacjami i powoduje problemy z zakwalifikowaniem kosztów, w szczególności wtedy, kiedy w tym samym budynku występują zarówno zasoby mieszkaniowe, jak i inne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

    Uchylenie tego przepisu uprościłoby prowadzenie rachunkowości w ww. podmiotach zajmujących się gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi i zlikwidowałoby uciążliwe problemy interpretacyjne, jeśli chodzi o sądy administracyjne czy też organy podatkowe. Niestety, praca w podkomisji nie wyeliminowała zastrzeżeń co do tego projektu. Uważamy, że jego przyjęcie może obniżyć, w pewnym stopniu, wpływy do budżetu państwa, jak również do budżetów samorządów.

    W tej sytuacji klub Zjednoczonej Prawicy swoje stanowisko w sprawie przedłożonego projektu wyrazi w głosowaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


60 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy