Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 3753 i 3785).


Poseł Krzysztof Popiołek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię dotyczącą uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, druk nr 3753.

    Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica pozostaje krytyczny wobec ustawy uchwalonej w Sejmie. Poprawki zaproponowane przez Senat w większości mają charakter redakcyjno-legislacyjny, a propozycje merytorycznych zmian jeszcze bardziej pogarszają i tak bardzo niedobre uchwalone rozwiązania. Jedna z poprawek Senatu zmierza do tego, aby inne podmioty, a nie tylko rolnicy indywidualni, mogły nabywać grunty rolne, co jest sprzeczne z podstawowym celem, w jakim ustawa została uchwalona, aby ziemia trafiała do gospodarstw rodzinnych. Ta ustawa to PR wyborczy, a to jest nie w porządku, bo rolnicy od lat czekali na nią, strajkowali, aby powstało prawo zabezpieczające polską ziemię uprawną, wreszcie to polska racja stanu. Po wyborach należy jak najszybciej uchwalić nową ustawę, aby weszła w życie przed 1 maja 2016 r.

    Ponieważ mam jeszcze chwilę, chciałbym zapytać pana ministra. To pytanie stawiam po raz trzeci, bo dwa razy nie otrzymałem odpowiedzi. Projektodawcy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego twierdzą, że procedowana ustawa ochroni przed wykupem ziemi rolnej przez tzw. podstawione słupy. Stwierdzam, że ona nie chroni, ale z braku czasu nie będę tego uzasadniał. Pytam zatem po raz trzeci: Czy wobec tzw. słupów, które wykupywały i pewno dalej to robią, urzędy skarbowe dokonywały sprawdzeń w trybie ustawy o podatku od osób fizycznych? Czy te osoby udokumentowały swoje przychody i posiadane środki? Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych objęte są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 75% podstawy opodatkowania. Ile razy doszło do takich kontroli? A jeśli nie, to dlaczego państwo polskie toleruje taką sytuację? Dziękuję bardzo.Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego


57 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy