Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3524 i 3646).


Poseł Krzysztof Popiołek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię o rządowym projekcie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3524.

    Przedłożony projekt ma na celu wykonanie przepisów Unii Europejskiej zawartych w kilku rozporządzeniach. Chodzi m.in. o rozporządzenie ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, o rozporządzenie w sprawie ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych, a także o rozporządzenie w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i jej monitorowania. Wprowadzenie przepisów Unii Europejskiej na grunt prawa polskiego skutkuje również zmianami w ustawach obowiązujących w tym zakresie w Polsce, m.in. w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, jak również w ustawach regulujących poszczególne rynki, takich jak ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych i ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich.

    W myśl proponowanych rozwiązań Agencja Rynku Rolnego staje się instytucją właściwą do wykonywania zadań i czynności państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami rozporządzenia nr 1308/2013. Agencja opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów wspólnej polityki rolnej, mechanizmów krajowych oraz innych mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Agencja może występować jako instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca lub też jako beneficjent. Na agencję nakłada się również obowiązki wynikające z ustawy o pomocy społecznej, związane z pośrednictwem w zarządzaniu programem operacyjnym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zmiany we wspólnej polityce rolnej, takie jak odejście od kwotowania kolejnych produktów rolnych, wymuszają dostosowanie przepisów do obecnych realiów.

    Trudno jest w ciągu pięciu minut omówić całą paletę zmian zaproponowanych w tym projekcie ustawy. Są one dokładniej opisane w uzasadnieniu do projektu. Pozostanie zatem dużo pracy do wykonania przez pracowników agencji, aby nowe przepisy w porę dotarły do zainteresowanych, czyli producentów i przetwórców rolnych, ale również do zarządzających placówkami edukacyjnymi. Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica popiera przedłożony projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw


86 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy