Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mirosław Pluta:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W grudniu 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji. Są to tzw. karty przekazania odpadów, karty ewidencji oraz katalog odpadów. Akt prawny w tej sprawie został ogłoszony w dniu 31 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Część podkarpackich przedsiębiorców zgłosiła mi, że na czas nie była w stanie wydrukować niezbędnych kart. Stąd moje pytanie: Panie ministrze, czy prawdą jest, że zainteresowane przedsiębiorstwa miały kłopoty z wydrukiem niezbędnych kart? Chciałbym również dopytać: Czy w takich przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego publikowania odpowiednich aktów prawnych i wzorów dokumentów, w tym wypadku tych kart? Dziękuję.


10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk:

    Panie Marszałku! Szanowny Panie Pośle! Rzeczywiście, w dniu 12 grudnia ub. r. podpisane zostało rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Ze strony Ministerstwa Środowiska dochowaliśmy, wydaje mi się, należytej staranności, aby proces legislacyjny zakończyć w czasie i to rozporządzenie przekazać do publikacji z zachowaniem odpowiedniego okresu na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych dokumentów. Nie przewidzieliśmy niestety, że ze względu na znaczną ilość aktów prawnych publikowanych pod koniec roku przez Rządowe Centrum Legislacji, które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia, to rozporządzenie zostanie opublikowane 31 grudnia. Gdy tylko zauważyliśmy problemy przedsiębiorców - tak, rzeczywiście one występowały, i nie tylko w woj. podkarpackim, panie pośle, otrzymaliśmy sygnały z całej Polski - 2 stycznia udostępniliśmy na naszych stronach wzory tych dokumentów w wersji edytowalnej w taki sposób, żeby przedsiębiorstwa mogły korzystać z naszej strony, pobierać te druki już 2 stycznia. Faktycznie można mówić o poślizgu kilkugodzinnym, powiedziałbym, bo 2 stycznia od rana te dokumenty nie były dostępne, natomiast w ciągu dnia to naprawiliśmy. Mogę obiecać panu posłowi i wszystkim państwu, że przy następnych dokumentach w tak gorących, powiedziałbym, okresach będziemy tego pilnowali i będziemy prosili wszystkie służby odpowiedzialne za publikacje Rządowego Centrum Legislacji, żeby następowały one jak najwcześniej. Dowodem na to, że pilnujemy tych spraw, jest z kolei publikacja nowelizacji ustawy o odpadach, która w zasadzie w ciągu dwóch dni od podpisania przez pana prezydenta została przekazana do publikacji i opublikowana. W tym przypadku zdarzyło się to kilkugodzinne opóźnienie w pracy. Dziękuję. (Oklaski)


10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Ministrze! Chciałbym zapytać - również w imieniu zainteresowanych przedsiębiorstw - czy według pana oceny ilość dokumentów dotyczących ewidencji odpadów nie jest zbyt duża. Są skargi na to, że trzeba tworzyć niezliczone ilości tych dokumentów. Dziękuję.


10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk:

    Panie Marszałku! Szanowny Panie Pośle! Cóż, znowelizowaliśmy w ubiegłym roku dwa dokumenty związane z gospodarką odpadami: ustawę o czystości i porządku w gminach i ustawę o odpadach. W ślad za tym dostosowujemy na bieżąco wzory dokumentów statystycznych, sprawozdawczych w taki sposób, żeby jak najzasadniej i najwłaściwiej uchwycić dwa aspekty nowego prawa: ile tych odpadów zbieramy oraz jakie osiągamy poziomy zbierania i poziomy odzysku, recyklingu. Po pierwszym roku funkcjonowania ustawy o czystości i porządku w gminach stwierdzamy, że niektóre dokumenty sprawozdawcze są zbyt skomplikowane. Samorządy - szczególnie z nieliczną obsadą personalną, kiedy jeden pracownik zajmuje się wieloma sprawami, nie tylko sprawami gospodarki odpadami, wiele samorządów nie pozwala sobie na zatrudnianie osób przewidzianych tylko do gospodarki odpadami, jedna osoba zajmuje się kilkoma sprawami - miały kłopoty z prawidłowym wypełnieniem druków sprawozdań. W konsekwencji dochodziło do nawet kuriozalnych spraw, kiedy poziomy odzysku i recyklingu przekraczały 100%. Docieraliśmy do tych samorządów z informacjami, poprawialiśmy to, korygowaliśmy. Druki sprawozdań za rok 2014 będą na pewno prostsze i łatwiejsze do wypełnienia.Mirosław Pluta i Bożena Kamińska - pytanie z 19 lutego 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Mirosław Pluta i Bożena Kamińska - PO w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów


663 wyświetleń