Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Obecnie w kraju jest ponad 300 lokalnych grup działania obejmujących swoim zasięgiem 91% ludności wiejskiej i 44% ludności kraju, które wspierają rozwój społeczności lokalnych.

    Pani minister, czy w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 ministerstwo rolnictwa przewiduje zwiększenie roli lokalnych grup działania przez stworzenie mechanizmu, w którym lokalne grupy działania stałyby się operatorami małych grantów pochodzących nie tylko z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale również z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy innych? Bardzo proszę o odpowiedź.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożena Kamińska:

    Nie, dziękuję, panie marszałku.

    Pani minister wyczerpała swoją odpowiedzią dodatkowe pytanie. Dziękuję bardzo, pani minister.Poseł Bożena Kamińska - Zapytanie z dnia 22 listopada 2012 roku.


54 wyświetleń