Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! W pierwszym półroczu 2014 r. zanotowano rekordową liczbę wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Było to aż 438 zezwoleń, a przedsiębiorstwa, które je uzyskały, mają przeznaczyć zgodnie z deklaracjami ponad 21 mld zł na nakłady inwestycyjne oraz utworzyć 20,5 tys. nowych miejsc pracy. Z początkiem lipca w Unii Europejskiej wprowadzono nowe zasady udzielania pomocy publicznej, w związku z czym wszystkie kraje zobowiązane są do wydania nowych rozporządzeń implementujących unijne wytyczne. Brak nowego rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie zasad udzielania pomocy publicznej wstrzymuje możliwość wydawania nowych zezwoleń dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych. Zastój może niekorzystnie wpłynąć na rozwój specjalnych stref ekonomicznych, ponadto taka sytuacja może również zniechęcić potencjalnych przedsiębiorców zagranicznych do inwestycji w Polsce. Przedstawiciele samorządów prowadzący rozmowy z inwestorami zadają pytania o termin wejścia w życie nowych regulacji.

    W imieniu własnym, jak również mojego kolegi posła Andrzeja Orzechowskiego pytam panią minister: Kiedy planowane jest wydanie ww. rozporządzenia? Dziękuję.


7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Wszystkie fakty i dane, które pani poseł przytoczyła, oczywiście są cały czas przedmiotem naszej głębokiej analizy i pracy. My nie czekamy na to, żeby sprawy się przedłużały, tylko działamy. Faktycznie sytuacja w tym roku jest nadzwyczajna, mamy 438 zezwoleń, tj. 170% tego, co do tej pory było udzielane na cały rok, więc staraliśmy się zmotywować wszystkich możliwych inwestorów do tego, żeby zainwestowali w I połowie jeszcze pod rządami starej regulacji, ponieważ była ona dla nich stanowczo bardziej korzystna. Z większością inwestorów, którzy byli zdecydowani na Polskę i planowali tu inwestycje, jesteśmy w kontakcie, oni otrzymali informacje na czas i oczywiście zdecydowali się na to w I połowie roku.

    Jeśli chodzi o inwestycje, w odniesieniu do których w tym terminie nie udało się uzyskać wszystkich decyzji - zarówno tych wewnątrzfirmowych, jak i ewentualnie prawnych, to było ich kilka czy kilkanaście. Jest ich kilka, czekają na to rozporządzenie. Jeśli chodzi o kwestię tego rozporządzenia, to oczywiście nie wynika to z tego, że nie prowadzimy nad tym pracy, tylko my z kolei czekaliśmy na decyzje unijne, na dokumenty unijne, które są podstawą dla wydawanego przez nas rozporządzenia. To rozporządzenie jest już po konsultacjach międzyresortowych, zostało rozpatrzone przez komitet Rady Ministrów i teraz czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Była niedawno decyzja, jeśli o to chodzi, bo w zeszłym tygodniu. Poproszono nas jednak o wykonanie dodatkowej analizy, którą oczywiście przeprowadzimy, ale nie będzie żadnych znaczących opóźnień. Wszystko odbywa się zgodnie z terminami, które były przewidywane zarówno przez nas, jak i przez inwestorów. Byli oni o tych terminach poinformowani. Oczywiście zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu tego rozporządzenia. Mamy w tym roku już 22 mld, jak pani poseł powiedziała, zadeklarowanych inwestycji, jest 20,5 tys. nowych miejsc pracy. Sądzimy, że na pewno będziemy w stanie spowodować, że jeżeli będzie to rozporządzenie, będzie jeszcze w tym roku kilka miliardów ewentualnych decyzji, więc bardzo intensywnie nad tym pracujemy. Chciałabym podkreślić, że równolegle cały czas rozszerzamy granice stref. Rozszerzyliśmy granice strefy pomorskiej, wałbrzyskiej, kostrzyńsko-słubickiej. Zostało wydanych 17 rozporządzeń Rady Ministrów zmieniających granice stref. W praktyce oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy mający dopracowane i dopięte plany inwestycyjne spotkali się z zainteresowaniem z naszej strony, naprawdę otrzymali od nas pełną pomoc, jakiej tylko mogliśmy udzielić ze strony Ministerstwa Gospodarki i polskiego rządu. Nad nowymi projektami oczywiście pracujemy.

    Teraz chciałabym jeszcze zwrócić uwagę państwa posłów, że równolegle trafi do Sejmu zatwierdzona przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o strefach. Bardzo prosilibyśmy o wsparcie prac dotyczących tej zmiany. To jest zmiana, której wprowadzenie było postulowane przez posłów. Mamy nadzieję, że Sejm pomoże nam też w tym roku wprowadzić ułatwienie, jeśli chodzi o warunki w zakresie regulowanym przez ustawę, polepszyć warunki w tym zakresie dla inwestorów. Chciałabym zwrócić uwagę na dwie sprawy, które są tam zawarte, między innymi na rozszerzenie obowiązków zarządców stref. Mianowicie mają oni obowiązek włączać się w działalność szkolnictwa zawodowego, pomagać przedsiębiorcom w znalezieniu uczniów do praktycznej nauki zawodu, mają też dostarczać najwyższej klasy miejsca szkoleniowe dla młodych ludzi z tych regionów.

    W tej ustawie jest także zapisany obowiązek wspierania klastrów przemysłowych. Chodzi o to, żeby poddostawcy regionalni mieli szansę na dostęp czy mieli możliwość dostarczania, możliwość prowadzenia dostaw do tych zakładów, możliwość sprzedawania swoich wyrobów tym zakładom, które są w strefach. To także było podnoszone przez państwa posłów. Dzięki pracy, która została już wykonana, mamy szansę wspomóc zarządy stref i nałożyć na nie dodatkowe zadania.

    Uzupełniliśmy skład zarządów czy rad nadzorczych stref o przedstawicieli ministra finansów, tak żeby móc monitorować pomoc publiczną. Jest tam zarówno przedstawiciel UOKiK-u, jak i ministra finansów, tak żeby monitorować, czy udzielanie w najbliższych latach pomocy publicznej w strefach jest precyzyjne, żeby była równowaga, jeśli chodzi o pomocą udzielną przez państwo i odpowiednią pomoc dla przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu to rozporządzenie zostanie przyjęte przez Radę Ministrów i w październiku będzie już funkcjonowało. Dziękuję.


7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożena Kamińska:

    Tak, pani marszałek, jeżeli mogę.

    Bardzo krótkie pytanie: Pani minister, czy ma pani jakieś dane statystyczne, informacje mówiące o tym, czy z tego grona przedsiębiorców, którzy zadeklarowali inwestowanie w specjalnych strefach ekonomicznych i oczekują teraz na to rozporządzenie, ktoś wycofał się z inwestowania w strefach ekonomicznych? Dziękuję bardzo.


7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik:

    Mamy informacje o przedsiębiorstwach, które nie zdążyły z uzyskaniem zezwolenia w poprzednim okresie, ale nie są to jakieś alarmujące liczby, które wskazywałyby na dużą liczbę przedsiębiorców, na to, że ten okres 3 miesięcy spowoduje, że podejmą decyzje o wycofaniu się z inwestycji w Polsce. Wiemy o dwóch czy trzech przypadkach, gdzie jest bardzo napięty grafik inwestycyjny. Będziemy starali się jak najszybciej zaraz po wejściu w życie rozporządzenia wszystkie procedury przeprowadzić, ponieważ strefy są przygotowane na wydanie zezwoleń. Nie jest tak, że ktoś tam czeka na to, żeby rozporządzenie weszło w życie, i dopiero wtedy zacznie się cała praca dokumentacyjna, tylko zarządy tych stref, w których inwestorzy mają napięte plany inwestycyjne, mają wszystko przygotowane, tak żeby wraz z wejściem w życie rozporządzenia od razu można było wydać zezwolenia. Dziękuję bardzo.Andrzej Orzechowski i Bożena Kamińska - pytanie z 9 października 2014 r.


24 wyświetleń