Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mając na uwadze dobiegający końca proces migracji ksiąg wieczystych oraz planowany termin wygaszenia działalności ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych, m.in. w Łomży, przypadający na dzień 30 czerwca br., zgłosili się pracownicy tego ośrodka zaniepokojeni brakiem konkretnych informacji o ich przyszłości.

    Z informacji, jakie do mnie dotarły, wynika, że w stosunku do innych ośrodków w kraju są już sprecyzowane plany na przyszłość, to dotyczy np. ośrodków we Wrocławiu, Elblągu i Gorzowie Wielkopolskim. Ci pracownicy znajdują zatrudnienie w sądach okręgowych i rejonowych w miejscowościach odpowiadających siedzibom ich ośrodków, bez konkursów zewnętrznych. Natomiast w przypadku Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży na wolne etaty odbywają się nabory zewnętrzne i taka sytuacja budzi niepokój wśród pracowników Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży, którzy wiązali duże nadzieje z pracą w sądownictwie i od początku swojego zatrudnienia podnosili na własny koszt kwalifikacje.

    Moje pytanie brzmi: Czy władze resortu sprawiedliwości przygotowały koncepcję wykorzystania dotychczasowej kadry oraz bazy lokalowo-technicznej Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży po wygaszeniu jego działalności i jaki jest jej kształt?Poseł Bożena Kamińska - Zapytanie z dnia 09 stycznia 2014 roku.


233 wyświetleń