Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak wiemy, każdy zakład górniczy bazuje na prawie do informacji geologicznej, prawie do użytkowania górniczego, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, eksploatację. To są nierozdzielne dokumenty. Państwo chcecie, żeby zakłady górnicze były zbywane w całości albo w części. Co to oznacza, do jakiej części będzie przydzielona na przykład koncesja? Mało tego, jeżeli jeden zakład górniczy sąsiaduje z drugim, a tak bywa, to często wykorzystują wspólnie infrastrukturę, szyby, wentylację itd. Wyłączenie jednego zakładu górniczego oznacza straty dla drugiego, który jest obok. Sprzedanie części zakładu górniczego oznacza, że koncesja będzie musiała być jakoś podzielona, a to jest niemożliwe, skoro więc jest to niemożliwe, to znaczy, że musi być to uznaniowe. Główny geolog kraju to rozsądzi? Nie wiadomo kto, powie główny geolog kraju. (Dzwonek) To oznacza uznaniowość.

    Proszę państwa, na to pytanie nie potrafił odpowiedzieć wczoraj minister, w ogóle nie udzielił odpowiedzi. Może pani premier udzieli odpowiedzi. Prawda jest taka - odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie zna...

    Marszałek:

    Panie pośle, czas.

    Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    ...niemiecka firma Roland Berger z Berlina. Ona ma tę wiedzę o polskich kopalniach, nie polski rząd. Pełną wiedzę o polskich kopalniach mają w Niemczech. Po co? Po to, żeby przejąć część naszych złóż. O to wam chodzi dzisiaj. (Oklaski)Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.


127 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy