Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach.


Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To jedyna okazja, żeby panią marszałek o to zapytać. Wypadł punkt dotyczący sprawozdania z realizacji ˝Programu dla Odry - 2006˝, programu, który jest bardzo ważny dla Polski, wykonanego w 20%.

    Moje pytanie jest takie: Czy dlatego, że na 14 lat funkcjonowania tego programu 8 lat przypada na was i straciliście praktycznie wszystko, chcecie ukryć to, że np. budowa stopnia wodnego Malczyce jest niedokończona, trzeba będzie to przerwać i ogłosić nowy przetarg? Będzie to kosztowało nowy budżet, a nie jest to nigdzie przewidziane, 40-50 mln zł, a potem 200 mln zł.

    Marszałek:

    Wniosek formalny, panie pośle.

    Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

    To jest wniosek formalny, żeby pani zrobiła przerwę i zastanowiła się, dlaczego pani wyrzuciła ten punkt. Czy ukrywacie to, tak jak w przypadku niewdrożonej ustawy ozonowej, jednostki certyfikującej, gdzie Polska zapłaci 1 mld zł kary jeszcze w listopadzie lub grudniu tego roku? Tego oczywiście w budżecie też nie ma. Nie ma w budżecie tego, że trzeba dorzucić 1,5 mld zł do kopalni, żeby je utrzymać.

    Pani Marszałek! Zamykacie teraz ten program. Nie ma praktycznie żadnego sprawozdania z realizacji tego programu, wykonane jest to w 20%. Malczyce to jest wielka kompromitacja: 400 mln strat i utracone korzyści w przypadku tego jednego punktu. Takich punktów jest wiele. Dlaczego to wypadło? Proszę mi to wyjaśnić i proszę zrobić przerwę i zastanowić się, dlaczego, ewentualnie wprowadzić ten punkt. Dziękuję.Poseł Mariusz Orion Jędrysek - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach


124 wyświetleń

Zobacz także: