Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Beata Rusinowska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Kolejowe prace modernizacyjne trwają w całym naszym kraju, co bardzo cieszy, bo wkrótce będziemy mogli poszczycić się bardzo nowoczesnym taborem i zmodernizowaną infrastrukturą kolejową. Przykładem takich działań jest linia kolejowa Łódź - Warszawa. Jest ona najbardziej obleganą linią w naszym kraju. Efektem prowadzonych prac będzie szybka i bezpieczna podróż z Łodzi do Warszawy, ale zakończenie remontu przewidywane jest dopiero na koniec 2015 r., a pasażerowie tej linii są już bardzo zmęczeni istniejącą sytuacją.

    Tą linią kolejową z pracy i do pracy, a także na wyższe uczelnie jeździ kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie. Dla mieszkańców między innymi mojego miasta, Żyrardowa, jest to właściwie jedyna droga komunikacyjna. Wkrótce rozpocznie się rok akademicki i setki studentów będą codziennie dojeżdżać z Żyrardowa do Warszawy lub do Łodzi. Zmniejszająca się liczba pociągów, ciągłe ich opóźnienia oraz wydłużający się czas podróży sprawiły, że pasażerowie są zbulwersowani i oczekują od nas, posłów, reakcji i pomocy. Wystosowano także list otwarty do przewoźników PKP, ale niestety nie przyniósł on oczekiwanych przez pasażerów skutków. Pasażerowie oczekują wyraźnych działań zmierzających do przynajmniej częściowej rekompensaty utrudnień, z jakimi z powodu trwającego remontu muszą zmagać się podczas codziennych dojazdów.

    W związku z tym chciałabym zapytać: Jak wiele inwestycji kolejowych w Polsce jest obecnie prowadzonych i jakie nakłady finansowe przeznaczone są na realizację tych zadań w tym roku? Czy jest możliwa czasowa obniżka cen biletów dla pasażerów na modernizowanych trasach? Czy jest możliwe uzupełnienie siatki połączeń kolejowych o większą liczbę autobusów kursujących (Dzwonek) na linii Żyrardów - Warszawa - Żyrardów? Czy jest możliwa korelacja pomiędzy przewoźnikami, która pozwoliłaby na wzajemne honorowanie przez nich biletów do końca trwania modernizacji tej linii? Dziękuję bardzo.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Na początku chciałbym powiedzieć, że wydłużenie czasu przeprowadzenia inwestycji na tym odcinku bierze się z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Ponieważ mieliśmy do czynienia z dwukrotną zmianą wykonawcy, było to niezależne od zamawiającego, tak jak powiedziałem. My ze swojej strony możemy powiedzieć, że za wszystkie utrudnienia oczywiście przepraszamy i że działania, które są podejmowane obecnie, i sposób prowadzenia tej inwestycji dają nadzieję na to, że termin, który wymieniła pani poseł w swoim wystąpieniu, będzie dotrzymany. Jeszcze raz podkreślę, że to jest niezależne od zamawiającego, od intencji i ministerstwa, i PKP PLK, ale z taką sytuacją mamy do czynienia i jest zrozumiałe, że to jest przedmiotem dyskusji i niezadowolenia. Jeszcze raz stwierdzę, że przepraszamy za te utrudnienia.

    Natomiast w 2014 r. plan inwestycji kolejowych został określony w ˝Wieloletnim programie inwestycji kolejowych do roku 2015˝. Jak już powiedziałem, jest to program wieloletni, tworzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który obejmuje wszystkie inwestycje kolejowe, budowę nowych inwestycji, modernizację, rewitalizację wszystkich linii kolejowych, które są zarządzane przez PKP PLK. Jest to pierwszy program inwestycyjny w tym obszarze, który został stworzony po roku 1990. Ostatnia aktualizacja dokumentu została przyjęta przez Radę Ministrów 29 lipca 2014 r. i polegała na dodaniu kolejnego załącznika obejmującego sześć nowych projektów planowanych do zgłoszenia przez PKP PLK w bieżącym roku w pierwszym konkursie organizowanym - może to niewłaściwe słowo - przez Unię Europejską w ramach funduszu Łącząc Europę. Wieloletni program inwestycji kolejowych w ramach obecnej perspektywy finansowej obejmuje 140 projektów. Obecnie przygotowana jest kolejna aktualizacja tego dokumentu, która uwzględni bieżące harmonogramy realizacji poszczególnych inwestycji. W roku 2014 PKP PLK przewiduje nakłady na te wszystkie inwestycje w wysokości 7,3 mld zł. Tak jak powiedziałem, jest program stworzony w 2009 r. przez ówczesnego ministra Cezarego Grabarczyka, obecnego marszałka, i kontynuowany, oczywiście zmieniany wielokrotnie, pierwszy taki potężny program od wielu, wielu lat.

    Jeżeli chodzi o pytanie drugie i o problemy, jakie mamy na odcinku Warszawa - Łódź, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że występuje w przypadku tej trasy pogorszenie oferty przewozowej spowodowane prowadzonymi modernizacjami na tej trasie. W związku z tym, zgodnie z zaleceniem ministerstwa, decyzją całej Grupy PKP SA spółka PKP InterCity wprowadziła niższe ceny zarówno biletów miesięcznych, jak i biletów jednorazowych. W ramach oferty specjalnej PKP InterCity: bilet relacyjny, opłaty obniżono o około 20% w stosunku do cen biletów jednorazowych określonych w cenniku usług przewozowych. Kolejną modyfikację cen biletów według tej oferty w relacjach Warszawa - Żyrardów, Żyrardów - Warszawa oraz Warszawa - Skierniewice, Skierniewice - Warszawa wdrożono 17 lutego tego roku. Obecnie ceny biletów normalnych według tej oferty wynoszą odpowiednio: 11,1 zł w relacji Warszawa Centralna - Żyrardów, podczas gdy cena według cennika, który został przedstawiony przez PKP InterCity na tym odcinku wynosiła 19 zł, i 16 zł w relacji Warszawa Centralna - Skierniewice i odwrotnie, czyli Skierniewice - Warszawa, podczas gdy w ofercie czy w propozycji cennika PKP InterCity było to 23 zł. Pani poseł zapytała o obniżenie, więc ono jest wyraźne, jest to zauważalne.

    Spółka PKP InterCity podjęła decyzję o obniżeniu od dnia 15 września br. niektórych cen biletów według oferty specjalnej: bilet relacyjny. W szczególności zmianie ulegną ceny biletów w relacji Warszawa - Łódź, z obecnie obowiązującej 30,90 zł do 25 zł, i Warszawa - Koluszki, z obecnie obowiązującej 27,90 zł do 24 zł, Łódź - Skierniewice, z obecnie obowiązującej 14,90 zł do 13 zł. Ponadto spółka PKP InterCity podjęła decyzję o obniżeniu od dnia 1 lipca z 256,70 zł do 209 zł opłaty za bilety miesięczne odcinkowe wydawane według oferty specjalnej: Łódzki City Bilet w relacji Warszawa - Żyrardów. Podobnie w ofercie Przewozów Regionalnych w pociągach na trasie Warszawa - Łódź obowiązuje oferta: specjalne połączenie w dobrej cenie. Tak ta oferta się nazywa. (Dzwonek) Dla całej Grupy PKP SA, a szczególnie dla spółki PKP InterCity, wszystkie problemy, o których mówiła pani poseł, i te utrudnienia są w jakiś sposób widoczne, są zauważalne, i są podejmowane działania, na ile to jest możliwe, oczywiście. Nie da się przy takim obszarze działań inwestycyjnych, modernizacyjnych wszystkich niedogodności usunąć, ale działania są podejmowane. Dziękuję bardzo.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Dorota Rutkowska:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Ministrze! Skoncentrujmy się na modernizowanej linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice - Warszawa. Kiedy na początku lutego byłam na spotkaniu w ministerstwie, rzeczywiście ze względu na ogromny zakres prac nie obiecywano poprawy, padały raczej prośby o uzbrojenie się w cierpliwość. Sądzę, że jednak nikt nie przewidział, że będzie aż tak źle. W ostatniej korespondencji, którą otrzymałam z ministerstwa w połowie sierpnia, jest informacja, że w związku z kłopotami, jakie wystąpiły podczas ostatniego zamknięciowego rozkładu jazdy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zażądało od spółek PKP, aby przepływ informacji między zarządcą infrastruktury oraz przewoźnikami a pasażerami uległ znacznej poprawie. Rozumiem przez to, że również problem dezinformacji pasażerów został dostrzeżony.

    Panie ministrze, czy w pana ocenie to żądanie zostało potraktowane z należytą starannością i czy można mieć nadzieje, że takie sytuacje nie będą się powtarzać? (Dzwonek) Czy jest prowadzony monitoring faktycznych bieżących informacji, które powinny docierać do podróżnych? Czy mógłby pan wskazać jakiś orientacyjny termin, od którego sytuacja podróżnych zacznie się poprawiać? Jest jeszcze lato, a pasażerowie już z niepokojem czekają na zimę. Dziękuję bardzo.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Znana jest nam cała ta sytuacja i dziękujemy również za zaangażowanie pań posłanek w tę sprawę i w obronę interesów pasażerów. Przepisy też to regulują w sposób wyraźny i tutaj Urząd Transportu Kolejowego jako regulator jest tą instytucją, która jak gdyby odpowiada za kontrolę, również za nadzór nad przestrzeganiem wszystkich praw pasażerów. Te regulacje są w Polsce wprowadzone i są dosyć szczelne, właściwie też realizowane w praktyce.

    Jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, to oczywiście jest on pod stałym monitoringiem ministerstwa. Spółka PKP InterCity, która bezpośrednio jak gdyby odpowiada za pełną wiedzę w tym obszarze, wprowadziła wiele rozwiązań, które poprawiają monitoring tej całej sytuacji. Jednym z takich przykładów są - może nazwa będzie brzmiała trochę specyficznie - tzw. lotne patrole, w ramach których osoby, które odpowiadają za ten bieżący monitoring, analizują sytuację w poszczególnych okresach dnia i przekazują dane osobom decyzyjnym w tym obszarze. To bardzo poprawia sytuację, jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat. Podejmowane są decyzje, które powodują, że sytuacja jest korygowana na bieżąco, jeśli chodzi o pasażerów.

    Kluczem do tego jest oczywiście sposób przeprowadzania inwestycji i jej zakończenie. Bardzo zależy nam na tym, żeby ten termin, który został ustalony z wykonawcami i zapisany w umowach, został dotrzymany. Jeżeli pani poseł pyta o pełną poprawę, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nastąpi ona wtedy, kiedy zakończy się ta inwestycja. Ze strony ministerstwa i oczywiście ze strony osoby odpowiedzialnej za tę inwestycję, czyli Zarządu PKP PLK, są podejmowane działania, aby ta inwestycja w drugiej połowie przyszłego roku została zakończona i na ten moment harmonogram przeprowadzenia tej inwestycji takie rozwiązanie potwierdza. Dziękuję bardzo.Beata Rusinowska i Dorota Rutkowska - pytanie z 11 września 2014 r.


24 wyświetleń
Zobacz także:
Małgorzata Pępek i Dorota Rutkowska - pytanie z 9 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Małgorzata Pępek i Dorota...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Oświadczenie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Małgorzata Pępek i Dorota Rutkowska - pytanie z 24 września 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Małgorzata Pępek i Dorota...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Elżbieta Królikowska Kińska i Dorota Rutkowska - pytanie z 8 października 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Elżbieta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy